Main Menu
User Menu

Laab, Karel

     
Příjmení:
Surname:
Laab
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Laab
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál V. hodnostní třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
04.01.1871 Napajedla /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Laab-Karel-t104862#375797Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Laab
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Laab
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1886-DD.08.1889 Vojenská vyšší reálka, Hranice
DD.09.1889-DD.08.1892 Vojenská technická akademie, Wien
DD.10.1896-DD.09.1898 Válečná škola, Wien
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.09.1883-DD.08.1886 Vojenská nižší reálka, Eisenstadt
DD.09.1886-DD.08.1889 Vojenská vyšší reálka, Hranice
DD.09.1889-DD.08.1892 Vojenská technická akademie, Wien
DD.10.1896-DD.09.1898 Válečná škola, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1892 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1896 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.05.1902 setník rakousko-uherské branné moci
01.11.1912 major rakousko-uherské branné moci
01.03.1915 podplukovník rakousko-uherské branné moci
01.08.1917 plukovník rakousko-uherské branné moci
24.05.1919 plukovník generálního štábu
20.02.1924 generál V. hodnostní třídy
01.10.1925 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.06.1915-DD.01.1917 Velitel : Pluk polních kanónů č. 5
DD.02.1922-20.02.1924 Velitel : 1. těžká dělostřelecká brigáda
20.02.1924-DD.09.1925 Velitel : 1. těžká dělostřelecká brigáda

Ručně vyplněné položky:
DD.09.1883-DD.08.1892 vojenské studium, Eisenstadt, Hranice a Wien
DD.08.1892-DD.10.1896 velitel dělostřelecké čety Polního dělostřeleckého pluku č. 2, Olomouc
DD.10.1896-DD.09.1898 vojenské studium, Wien
DD.09.1898-DD.05.1902 důstojník štábu 1. pěší divise, Sarajevo
DD.05.1902-DD.09.1912 velitel dělostřelecké baterie Polního dělostřeleckého pluku č. 15, Komárom
DD.09.1912-DD.08.1914 důstojník štábu XIV. armádního sboru, Innsbruck
DD.08.1914-DD.06.1915 pobočník velitele dělostřelectva XIII. armádního sboru, balkánské a východoevropské válčiště
DD.06.1915-DD.01.1917 velitel Těžkého dělostřeleckého pluku č. 5, východoevropské válčiště
DD.01.1917-DD.08.1917 velitel Kombinované dělostřelecké brigády, východoevropské válčiště
DD.08.1917-DD.11.1918 náčelník štábu technického inspektorátu dělostřelectva, Wien
DD.11.1918-DD.05.1919 mimo službu
DD.05.1919-DD.07.1919 velitel sloučených náhradních baterií, Bratislava
DD.07.1919-DD.07.1920 velitel Polního dělostřeleckého pluku č. 13, slovenské válčiště
DD.07.1920-DD.03.1922 přednosta skupiny 18. oddělení /dělostřeleckého zbrojního/ ministerstva, Praha
DD.03.1922-DD.09.1925 velitel Těžké dělostřelecké brigády 1, Vysoké Mýto a Čtyři Dvory
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Laab-Karel-t104862#375798Verze : 0
MOD