Main Menu
User Menu

La Torre de l'Espanyol

La Torre de l'Espanyol (ES-CA)

La Torre de l'Espanyol / Torre del Español

     
Název:
Name:
La Torre de l'Espanyol
Originální název:
Original Name:
La Torre de l'Espanyol / Torre del Español
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Tarragona
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
41°11'30.98"N 0°37'33.63"W
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1358
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ca.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/La-Torre-de-l-Espanyol-t227861#633579Verze : 0
MOD