Main Menu
User Menu

Kövess von Kövessháza, Hermann

     
Příjmení:
Surname:
Kövess von Kövessháza
Jméno:
Given Name:
Hermann
Jméno v originále:
Original Name:
Hermann Kövess von Kövessháza
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
polní maršál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
30.03.1854 Temesvár /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
22.09.1924 Vídeň /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 3. armády
veliteľ 7. armády
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Držiteľ Komandérskeho kríža Vojenského rádu Márie Terézie.
Poslední vrchní velitel Rakousko-Uherské armády
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Koevess-von-Koevesshaza-Hermann-t60306#492743Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kövess von Kövessháza
Jméno:
Given Name:
Hermann
Jméno v originále:
Original Name:
Hermann Kövess von Kövessháza
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.09.1872 poručík
01.05.1875 nadporučík
01.11.1878 kapitán
01.05.1890 major
01.05.1894 podplukovník
30.11.1896 plukovník
01.11.1902 generálmajor
01.05.1907 polní podmaršál
01.11.1911 generál pěchoty
01.03.1916 generálplukovník
05.08.1917 polní maršál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.08.1914-DD.08.1914 Velitel : Armádní skupina Kövessova
DD.08.1914-DD.09.1915 Velitel : 12. sbor
27.09.1915-20.10.1916 Velitel : 3. armáda
20.10.1916-16.01.1918 Velitel : 7. armáda
16.01.1918-05.04.1918 Velitel : Kövessovo armádní frontové velitelství
10.10.1918-03.11.1918 Velitel : Kövessova skupina armád
03.11.1918-20.12.1918 Velitel : Vrchní armádní velitelství
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitel : Armádní skupina Kövessova
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitel : Skupina armád Cherson

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

01.11.1879

Medaile za zásluhy bronzová
Medal of Merit Bronze
-
-

DD.MM.1900

Řád takovského kříže - velkodůstojník
Order of Cross of Takovo - Grand Officer
Орден Таковског крста
-

DD.03.1915

Železný kříž 2. třídy 1914
Iron Cross 2nd Class 1914
Eisernes Kreuz II. Klasse 1914
-

DD.05.1915

Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž 1. třída s válečnou dekorací
Red Cross Honour Decoration 1st Class with War Decoration
Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz I. Klasse mit Kriegs-Dekoration
-

DD.07.1915

Železný kříž 1. třídy 1914
Iron Cross 1st Class 1914
Eisernes Kreuz I. Klasse 1914
-

03.08.1915

Řád Leopolda velkokříž
Order of Leopold Grandcross
Leopold-Orden Großkreuz
-

29.11.1915

Pour le Mérite
Pour le Mérite
-

10.12.1916

Medaile za statečnost velká zlatá
Large Golden Bravery Medal
Große Goldene Tapferkeitsmedaille
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Alexandra 4. třída s meči
Order of Saint Alexander 4th Class with Swords
Орден Свети Александър
-

DD.MM.RRRR

1. Sibiřský kadetský sbor cara Alexandra I.
First Siberian Cadet Corps of Emperor Alexander I.
1-й Сибирский Императора Александра I. кадетский корпус
-

DD.MM.RRRR

Zlatý záslužný kříž
Golden Cross of Merit
Goldenes Verdienstkreuz
-

DD.MM.RRRR

Zlatý záslužný kříž s korunou
Golden Cross of Merit with Crown
Goldenes Verdienstkreuz mit der Krone
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Štěpána velkokříž
Order of St. Stephen Grandcross
Sankt Stephans-Orden Großkreuz
-

DD.MM.RRRR

Řád Marie Terezie komandér
Order of Maria Theresia Commander
Maria Theresia Orden Kommandeur
-

DD.MM.RRRR

Řád Marie Terezie rytíř
Order of Maria Theresia Knight
Maria Theresia Orden Ritter
-

DD.MM.RRRR

Řád železné koruny 1. třídy - velkokříž
Order of Iron Crown 1st Class - Grandcross
Orden der Eisernen Krone I. Klasse - Großkreuz
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Koevess-von-Koevesshaza-Hermann-t60306#492746Verze : 0
MOD