Main Menu
User Menu
Reklama

Karmal, Babrak

Babrak Karmal


nar.: 6.1.1929, Afganistán
zemř.: 6.12.1996, Moskva


- komunistický politik a diktátor, zvaný "malý tygr"
Narodil se 6. ledna 1929 v malé vesnici nedaleko od Kábulu. Jeho otcem byl generál tádžického původu, jehož osobní přátelství s generálem Mohammedem Daúdem umožnilo, aby jeho syn mohl studovat na právnické fakultě kábulské univerzity. Tam se Babrak seznámil s marxistickým učením a počátkem 50. let začal organizovat levicové studentské hnutí.


V lednu 1965 se stal spoluzakladatelem Lidové demokratické strany Afganistánu (LDSA) a po jejím rozštěpení na dvě frakce v roce 1967 stanul v čele silnější z nich jako její generální tajemník. S podporou SSSR pak v roce 1977 vytvořil spojením své strany s revolučními frakcemi Muhammada Tarakího a Hafizulláha Amina jednotnou marxistickou stranu, která v dubnu 1978 provedla v zemi státní převrat a uchopila se moci.


V nové vládě zaujal Karmal, nazývaný "malý tygr", funkci místopředsedy a zároveň náměstka předsedy tzv. Revoluční rady. V březnu 1979 se prohlásil Hafizulláh Amin za jediného diktátora a Babraka Karmala odsunul na vedlejší kolej, když ho jmenoval velvyslancem v Praze. V následujícím boji o moc byl obviněn ze zrady a popraven Tarakí. Následovala sovětská invaze do Afganistánu v prosinci 1979, během které byl diktátor Amin zabit. Sovětské vedení vzápětí dosadilo do funkce generálního tajemníka ÚV LDSA a předsedy prezídia Revoluční rady Afgánské demokratické republiky Babraka Karmala.


Po zahájení vleklé partyzánské války se komunistický režim vedený B. Karmalem ocitl v politické krizi a postupně se stal nepřijatelným i pro sovětské vedení. 4. května 1986 byl B. Karmal nahražen ve funkci M. Nadžíbulláhem, který dostal za úkol sestavit vládu národního usmíření a ukončit občanskou válku v zemi. Sám Babrak Karmal se uchýlil do SSSR, ale v roce 1992 se do Afganistánu vrátil a s podporou tádžického generála A. Dostúma se neúspěšně pokusil znovu dostat k moci.


Zemřel 6. prosince 1996 v Moskvě.
URL : https://www.valka.cz/Karmal-Babrak-t40311#154417Verze : 0
Reklama