Main Menu
User Menu

Julius II.

Julius II.


* 1443
† 1513
pontifikát: 1503-1513
vl. jméno: Giuliano della Rovere
URL : https://www.valka.cz/Julius-II-t22139#84004Verze : 0
MOD
Nastoupil na Svatý stolec roku 1503 a za svůj cíl si vytknul obnovení nezávislosti papežství a rozšíření papežského státu. Julis II. byl synovcem papeže Sixta IV., který ho již roku 1471 jmenoval kardinálem. Za svůj úřad vděčil především úplatkům a svatokupectví. K střežení své osoby zřídil roku 1505 švýcarskou gardu, kerá je ozbrojenou stráží ve Vatikánu dodnes.


Poté zbavil moci Cesare Borgiu a podnikl vojenské tažení k získání Perugie a Bologne. Když se mu Benátčané zdráhali vydat Romagnu, připojil se roku 1509 k lize z Cambrai, spolu s císařem Maximiliánem I. a Ludvíkem XII. a v bitvě u Agnadella porazil vojsko Benátské republiky, která mu posléze musela vydat provincie při pobřeží Jadranu. Roku 1510 pak vstoupil do Svaté ligy se Španělskem a Anglií a vyhnal Francouze z Itálie.

Aby předešel církevnímu schizmatu, svolal na rok 1512 koncil do Lateránu, ale měsíc po jeho svolání v roce 1511 těžce onemocněl, čehož využili jeho nepřátelé, aby se proti němu spojili. Císař Maximilián měl v Itálii své zájmy a chtěl s pomocí Francouzů a Španělska Julia II. svrhnout a zmocnit se papežského majetku. Papež se však náhle "zázračně" uzdravil, čehož se Španělé a Francouzi zalekli a odepřeli Maximiliánovi I. slíbenou podporu. Ten se pak svého plánu táhnout na Řím vzdal.


Julius II. nebyl jen velký státník a vojevůdce, ale i mecenáš umělců a stavitel. Řím se za jeho pontifikátu stal centrem vrcholné renesance. S jeho jménem zůstane navždy spojeno zahájení stavby Chrámu sv. Petra v Římě, k němuž položil roku 1506 základní kámen. Z jeho popudu vymaloval Michelangelo slavnou Sixtinskou kapli a Raffael vyzdobil papežskou rezidenci.


O náboženské záležitosti papež mnoho nedbal, reformy navržené Lateránským koncilem se většinou neuskutečnily, ale zato vyslal misionáře do Indie, Afriky i Ameriky.

Julius II. patřil rozhodně k největším papežům renesance, byl mužem o němž po jeho smrti roku 1513 psali jako o "zachránci papežství".
URL : https://www.valka.cz/Julius-II-t22139#84067Verze : 0