Main Menu
User Menu

Jugoslávie - Genocida za DSV

V královské Jugoslávii nebyl antisemitismus příliš silný, největší aktivity v tomto směru vyvíjeli srbští ljoticevci, kteří tlačili na vládu aby se v tomto směru inspirovala od nacistů. Podobný tlak byl i ze strany chorvatských fašistů. Na podzim 1940 vyšly dva první protižidovské zákony, první zakazoval Židům pracovat ve velkoobchodě s potravinami a druhý omezil možnost vysokoškolského studia pro židovskou mládež. Přestože německá menšina, katolická pravice ve Slovinsku, fašisté v Chorvatsku a Srbsku usilovně propagovali antisemitismus a Stojadinovicova vláda se snažila sbližovat s říší, k dalšímu oficiálnímu útlaku Židů nedošlo.
Vojenská porážka a následné rozbité Jugoslávie, přímá okupace a následná anexe většiny území přinesla pro jugoslávské Židy drastické změny. Na srbském území začala první fáze protižidovských opatření již v dubnu 1941: sepisování, okrádání a odesílání do táborů začalo hned po kapitulaci. Do čtyř měsíců byli v táborech všichni a začalo jejich vraždění. Z celkového počtu 21 tisíc Židů v Srbsku a Banátu byli mnozí zabiti v rámci odvetných opatření za partyzánské útoky. V další fázi od prosince 1941 do května 1942 byla fyzická likvidace Židů v těchto územích dokončena. Zbyly jen necelé čtyři tisíce Židů, kteří se skrývali nebo vstoupili do partyzánských jednotek. Srbsko se tak stalo první zemí v Evropě, která byla „judenfrei“.
V nově vzniklém Nezávislém chorvatském státě, tj. na území Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, žilo na 50 tisíc Židů. Ustašovský režim co nejdůsledněji okopíroval německé rasové zákony. Již koncem dubna vydal zákony o rasové čistotě, kterými byli Židé zbaveni všech práv a stali se cílem ničím neomezovaného násilí. Byli odvlékáni do táborů a v červenci začalo jejich vraždění. Stejně jako Srbové byli po stovkách ubíjeni či shazování do propastí. Od podzimu, kdy byl uveden do provozu komplex táborů Jasenovac, byli masově likvidování tam. Do konce roku 1943 byla i v Chorvatsku vyřešena židovská otázka. Ze 40 tisíc na územní Nezávislého chorvatského státu žijících Cikánů přežilo řádění chorvatských rasistů tisíc.
V Maďary okupované Bačce a Baranji žilo před válkou 16 tisíc Židů, válku přežily necelé tři tisíce. I zde byli postiženy rasovými zákony a stříleni v rámci odvet za partyzánské akce. Byli také zneužíváni na těžké vojenské práce. Koncem dubna 1944 je počali shromažďovat do sběrných táborů, odkud byli transportováni do táborů smrti na zemí říše.
Stejný byl i osud Židů v Bulhary okupovaných územích. Ve vardarské Makedonii žilo před válkou necelých 10 tisíc Židů, z toho polovina ve Skopji. Nejprve byli zbaveni všech práv a oloupeni a od února 1943 je odváželi do koncentračních táborů v říši. Jen ze Skopje koncem března odvezli do Treblinky na sedm tisíc místních Židů. Válku na území Makedonie přežily necelé dvě stovky Židů.
Na územích okupovaných Italy se podařilo Židům přežít první dva roky okupace celkem v klidu. Po kapitulaci Itálie tato území ale převzali Němci. Několik set Židů z Prištiny a okolí pochytali vojáci z albánské divize SS a zajistili odeslání do Bergen-Belsenu.
Za druhé světové války tak na území Jugoslávie zahynulo na 67 tisíc Židů z předválečných 82 tisíc. Asi 1300 jich padlo v boji s okupační mocí. Válku přežilo něco přes osm tisíc.


Zdroj:
Miroslav Tejchman - Balkán ve válce a v revoluci 1939-1945
URL : https://www.valka.cz/Jugoslavie-Genocida-za-DSV-t92389#345897Verze : 0
MOD