Main Menu
User Menu

Janagida, Genzó

Genzo Yanagida / 柳田元三

     
Příjmení:
Surname:
Janagida
Jméno:
Given Name:
Genzó
Jméno v originále:
Original Name:
柳田元三 / やなぎた・げんぞう
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
03.01.1893 ?, prefektura Nagano /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
01.10.1952 Moskva /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: 33. divize
Velitel: Pevnost Rjódžun
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://pwencycl.kgbudge.com/Y/a/Yanagida_Genzo.htm
www.generals.dk
URL : https://www.valka.cz/Janagida-Genzo-t123390#420476Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Janagida
Jméno:
Given Name:
Genzó
Jméno v originále:
Original Name:
柳田元三 / やなぎた・げんぞう
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-28.05.1914 vojenská akadémia
01.12.1919-29.11.1912 Armádne vojnové kolégium
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
25.12.1914 podporučík
DD.MM.RRRR poručík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukovník
02.08.1937 plukovník
01.08.1939 generál major
01.12.1942 generál poručík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
11.03.1943-16.05.1944 Velitel : 33. divize
23.06.1944-15.04.1945 Velitel : Pevnost Port Arthur

Ručně vyplněné položky:
07.12.1932-05.03.1934 vojenský dôstojník na Polskom a Rumunskom dvore
05.03.1934-01.08.1935 štábny dôstojník Kwantungskej armády
01.08.1935-01.08.1936 Sekcia náboru, kancelárie vojenskje služby Ministertva vojny
01.08.1936-DD.MM.1937 Štáb Divízie imperiálnej gardy – pridelený
DD.MM.1937-DD.MM.1938 Vedúcie sekcie náboru, kancelárie vojenských záležitostí Ministerstva vojny
15.07.1938-01.08.1939 Veliteľ 1. pešieho pluku
01.08.1939-DD.MM.1940 Zástupca náčelníka štábu 11. armády
09.03.1940-DD.MM.RRRR Náčelník Harbin zvláštnej agentúry, Manchiria
01.08.1940-01.03.1943 náčelník spravodajstva Kwantungskej armády
11.03.1943-16.05.1944 Veliteľ 33. divízie, Burma
16.05.1944-21.06.1944 pridelený k Generálnemu štábu
22.06.1944-DD.MM.1944 rezerva
23.06.1944-15.04.1945 Veliteľ pevnosti Port Arthur (Ryojun)
15.04.1945-DD.MM.1945 Veliteľ Kwantungského obranného veliteľstva
DD.MM.1945-DD.MM.1952 Vojnový zajatec, ZSSR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://pwencycl.kgbudge.com/Y/a/Yanagida_Genzo.htm
www.generals.dk
URL : https://www.valka.cz/Janagida-Genzo-t123390#420477Verze : 0
MOD
V roku 1943 Yanagida velí 33. divízii, zaradenej pod 15. amrádu v Burme. V tomto období Yanagida nemá žiadne priame bojové skúsenosti.


Divízia pod jeho velením sa 7.3.1944 začína úćastniť ofenzívy U-Go a postupuje smerom na Imphal. 29.3.1944 divízia utrpí ťažké straty a odporúča spomaliť postup, čo vyvoláva hnev jeho nadriadených.


Mutaguchi, veliteľ 15. armády ho obvinil zo zbabelosti a chcel ho postaviť pred vojenský súd. Toto sa mu však nepodarilo, avšak prinútil Yanagidu odísť do výslužby 9.5.1944. Mutaguchi označoval Yanagidu ako zbabelého bastarda a Yanagida jeho naopak mal za idiota.


Yanagida je neskôr znovu povolaný do služby a velí posádke v Port Arthur a na tomto mieste upadá do ruského zajatia, počas ruskej Manchurskej ofenzívy. Umiera v zajateckom tábore v ZSSR a do Japonska sa nikdy nevrátil.


Yanagida bol opisovaný ako nablískaný štábny dôstojník bez bojových skúseností. Yanagidu silne osobne zasiahli ťažké straty armády ktoré jeho jednotka utrpela poćas ofenzívy U-Go.


Velenie 15. armády zľava do prava, predný rad gen. por. Genzo Yanagida, veliteľ 33. divízie, General Shinichi Tanaka, veliteľ 18. divízie, General Mutaguchi, veliteľ 15. armády, gen. por. Sukezo Matsuyama, veliteľ 56. divízie a gen. por. Kotoku Sato, veliteľ 31. divízie.

zdroj
http://pwencycl.kgbudge.com/Y/a/Yanagida_Genzo.htm
www.generals.dk
www.ibiblio.org
URL : https://www.valka.cz/Janagida-Genzo-t123390#420478Verze : 0
MOD