Main Menu
User Menu

Janáček, Josef

     
Příjmení:
Surname:
Janáček
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Janáček
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
13.02.1885 Sobíňov /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
25.11.1954 Sobíňov /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Velitel : Vojenská oblast 2
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz
Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
www.sobinov.info
URL : https://www.valka.cz/Janacek-Josef-t60709#218665Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Janáček
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Janáček
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1899-DD.07.1901 Zemská hospodářská škola, Kostelec nad Orlicí
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1906-DD.05.1907 Škola jednoročních dobrovolníků, Liberec
DD.06.1917-DD.08.1917 Důstojnický kurs, Borispol
DD.09.1920-DD.11.1921 Kurs pro výchovu důstojníků generálního štábu, Praha
DD.11.1921-DD.09.1922 Válečná škola, Praha
DD.01.1934-DD.08.1934 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1907 kadet rakousko-uherské branné moci
01.01.1915 praporčík rakousko-uherské branné moci
15.06.1917 podporučík ruské armády
07.02.1918 poručík legií
20.08.1918 podkapitán legií
27.10.1918 kapitán legií
27.09.1920 kapitán pěchoty
16.12.1921 major pěchoty
20.09.1922 major generálního štábu
22.12.1922 podplukovník generálního štábu
04.05.1928 plukovník generálního štábu
21.02.1933 brigádní generál
22.12.1936 divisní generál
01.07.1939 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.11.1926-DD.10.1927 Velitel : Pěší pluk 44
DD.10.1927-DD.01.1930 Velitel : Pěší pluk 24
DD.01.1930-DD.09.1931 Velitel : 23. pěší brigáda
20.10.1931-21.02.1933 Velitel : 12. pěší brigáda
21.02.1933-01.10.1934 Velitel : 12. pěší brigáda
00.09.1934-15.10.1935 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství v Praze
15.10.1935-30.09.1936 Velitel : 7. divise
27.09.1938-12.10.1938 Velitel : Velitelství IV. sboru
25.05.1945-01.02.1946 Velitel : Vojenská oblast 2

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1906-DD.11.1906 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 74, Liberec
DD.11.1906-DD.05.1907 vojenské studium, Liberec
DD.05.1907-DD.09.1907 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 74, Liberec
DD.08.1914-DD.01.1915 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 89, východoevropské válčiště
24.01.1915-24.01.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.01.1915-DD.06.1917 ruské zajatecké tábory
DD.06.1917-DD.08.1917 vojenské studium, Borispol
DD.08.1917-DD.01.1918 velitel pěší čety 8. československého střeleckého pluku, Baryševka
DD.01.1918-DD.04.1918 velitel pěší čety 1. československého náhradního pluku, Žitomir a přesun
DD.04.1918-DD.06.1918 velitel pěší roty 1. československého náhradního pluku, přesun a sibiřské válčiště
DD.06.1918-DD.10.1918 operační důstojník štábu 1. československé střelecké divise, sibiřské válčiště
DD.10.1918-DD.07.1920 přednosta oddělení štábu 1. československé střelecké divise, sibiřské válčiště a přesun
DD.07.1920-DD.09.1920 repatriační dovolená
DD.09.1920-DD.09.1922 vojenské studium, Praha
DD.09.1922-DD.01.1926 důstojník 3. oddělení /operačního/ Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.01.1926-DD.11.1926 zástupce velitele Pěšího pluku 28, Praha
DD.11.1926-DD.10.1927 velitel Pěšího pluku 44, Liberec
DD.10.1927-DD.01.1930 velitel Pěšího pluku 24, Znojmo
DD.01.1930-DD.09.1931 velitel Pěší brigády 23, Mukačevo
DD.09.1931-DD.01.1934 velitel Pěší brigády 12, Znojmo
DD.01.1934-DD.08.1934 vojenské studium, Praha
DD.08.1934-DD.10.1934 velitel Pěší brigády 12, Znojmo
DD.10.1934-DD.10.1935 náčelník štábu Zemského vojenského velitelství Praha
DD.10.1935-DD.09.1936 velitel Divise 7, Olomouc
DD.09.1936-DD.09.1938 zástupce velitele Sboru IV, Olomouc
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel Sboru IV, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.04.1939 zástupce velitele Sboru IV, Olomouc
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Janacek-Josef-t60709#384156Verze : 0
MOD
Několik fotografií z archivu Karla Janáčka - synovce gen. Janáčka.Zdroj : www.sobinov.info
Janáček, Josef - RU armáda

RU armáda
Janáček, Josef - Ruské legie

Ruské legie
Janáček, Josef - Student Hospodářské školy

Student Hospodářské školy
URL : https://www.valka.cz/Janacek-Josef-t60709#493489Verze : 0