Main Menu
User Menu

JPN - Type 98 (7,92 mm kulomet)

九八式旋回機関銃は

     
Název:
Name:
Armádní letecký kulomet Typ 98
Originální název:
Original Name:
九八式旋回機関銃は
Výrobce:
Producer:
名古屋陸軍工廠 - Nagoya Army Arsenal, Nagoya, Atsuta, Chikusa, Takagi, Toriimatsu, /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1938-DD.MM.1944
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1938
Použití:
Use:
Ki-36
Ki-21
Ki-49
Ki-45
Ki-48
Ki-67
a další
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost:
Weight:
7,2 kg
Ráže:
Calibre:
7,92 mm / 0.31 in
Náboj:
Cartridge:
7,92x57mm Mauser
Délka hlavně:
Barrel Length:
600 mm
Celková délka:
Overall Length:
1078 mm
Používaná munice:
Ammo Used:

průbojný (s ocelovým jádrem) 11,5 g
průbojný (s ocelovým jádrem) zápalný
Trhavý zápalný
Výkony:
Performance:
 
Maximální dostřel:
Maximum Range:
0,6 km
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
1100 - 1250 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
755 m/s
Poznámka:
Note:
Hmotnost prázdného zásobníku: 2,27 kg
Hmotnost plného zásobníku: 4,24 kg
Jednalo se o licenční výrobu německého kulometu MG 15.


Zásoba střeliva byla nesena ve dvojitém bubnovém zásobníku s kapacitou 75 nábojů.
Zdroje:
Sources:
http://www.dragonsoffire.com/Photo-Album.php
http://www.warbirdsresourcegroup.org/LRG/mg15.html
pwencycl.kgbudge.com]
http://gunsight.jp/b/1/ja-gun-02.htm
http://omegacrossroads.com/.../8mmMauser.htm
upload.wikimedia.org
URL : https://www.valka.cz/JPN-Type-98-7-92-mm-kulomet-t34301#124947Verze : 1
MOD

Stručná historie kulometu Type 98 ráže 7,92 mm:


Japonské armádní letectvo se na čínském bojišti mohlo seznámit s účinností sovětských kulometů ŠKAS. Těmito zbraněmi byly vybaveny letouny, které SSSR dodal Číňanům. Japonské armádní letectvo okolo roku 1937 hojně používalo kulomety typu 89 v provedení pohyblivém (model 1), nebo pro pevnou vestavbu (model 2). Tento kulomet byl však již dosti technologicky zastaralý a byl to vlastně licenčně vyráběny britská kulomet Vickers Class E, který používal náboje 7,7x58 SR. Tato zbraň byla v Británii vyráběna již během první světové války. Japonské kulomety za sovětskými ŠKASy beznadějně zaostávaly, například rychlost střelby byla u typu 89 až o 50% nižší. Technické oddělení Dai-Nippon Teikoku Rikugun Kōkū Hombu (Císařské armádní letectvo) zareagovalo poměrně rychle a rychle vypsalo specifikace s technickými požadavky na novou zbraň. Ta byla požadována v pohyblivém provedení, tedy jako zbraň obranná.


Japonští konstruktéři se pustili do projektů, ale většinou nedokázali opustit kulomet typ 89 a nabízeli jen jeho výkonnější varianty, většinou založené v jeho vícehlavňovém provedení, tedy spřažením stávajícího kulometu. Zajímavým návrhem byl od konstruktéra Kijiro Nambu označený Te 6, ale ten rozhodně nemohl být dokončen a zaveden do výroby v dohledné době. Armádní letectvo zvažovalo také možnost vyrábět kopii kulometu ŠKAS, který jeho technici podrobně prozkoumali, neboť několik takových zbraní Japonci ukořistili. Tento kulomet byl nakonec shledán jako příliš složitý a náročný na údržbu. Nakonec tedy zůstala jen jediná možnost - zakoupit takový kulomet spolu s právy na licenční výrobu. V té době však byla japonská agrese v Číně předmětem odsouzení mnoha vlád a tak se sjednání podobného obchodu stávalo stále méně reálnou možností. Nakonec byla reálná možnost nákupu licence jen v Itálii a v Německu, Japonci si nechali předložit různé nabídky a po jejich prozkoumání byla oslovena firma Rheinmetall-Borsig, jejíž kulomety MG 15 a MG 17 pro svou jednoduchost a výkonnost Japoncům nejvíce vyhovovaly.


Již počátkem roku 1938 byly stanoveny podmínky pro licenční výrobu pohyblivého kulometu MG 15 v japonském armádním arzenálu v Nagoji (名古屋陸軍工廠 - Nagoya Army Arsenal). Ve sjednaných podmínkách si firma Rheinmetall-Borsig stanovila podmínku, že Japonci nebudou kulomet dále samostatně vyvíjet. Výroba byla zahájena velice rychle, Němci dodali výkresy, vzorové kusy a mnoho dílů pro výrobu ihned po podpisu dohody. Armádní arzenál v Nagoji byla vlastně pětice velkých zbrojovek dislokovaných i v okolních městech (Atsuta, Chikusa, Takagi, Toriimatsu). Původně bylo pro tento kulomet vyhrazeno označení Te 5, ale to se nepoužilo. Němci dosti dlouho po zahájení výroby dodávali do Japonska značné množství dílů k tomuto kulometu. Byly to především oboustranné bubnové zásobníky, pružiny uzávěru, některé výlisky a bakelitové části rukojeti.


Rikugun Kōkū Hombu plánovalo rychlou a rozsáhlou modernizaci kulometné výzbroje japonských letadel, ale tato modernizace nebyla nikdy zcela dokončena. Mnoho japonských letadel bylo i nadále vyzbrojováno staršími kulomety typu 89 model 1, důvodem byly zřejmě logistické potíže. Rikugun Kōkū Hombu nezavedlo do výzbroje pevné kulomety MG 17, (Japonci údajně měli problémy s výrobou vratných pružin) a tak bylo nutno zabezpečit pro každé armádní letiště (a to i na nejodlehlejších ostrovech) dodávky munice ráže 7,7 pro pevné kulomety a pro kulomety pohyblivé ráži 7,92 mm. Zajímavou a velmi zřídkavou skutečností byl fakt, že tuto zbraň používalo také letectvo námořní (海軍航空本部 Kaigun Kōkū Hombu), námořní kulomet byl označen jako Type 1 a byl jen minimálně odlišný od armádního provedení, vývoj byl u obou zbraní společný a náboje totožné. Právě to bylo výjimečné, protože v naprosté většině případů byly všechny zbraně a náboje vyvíjeny zcela odděleně a zcela nezávisle na sobě.


Také v námořním letectvu se tato zbraň nerozšířila pro odlišnou ráži s pevnými kulomety.

Použité prameny:
http://gunsight.jp/b/english/data/ja-gun-e-02.htm
pwencycl.kgbudge.com
http://www.airwar.ru/weapon/guns/type98.html
http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?t=26980
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/JPN-Type-98-7-92-mm-kulomet-t34301#527835Verze : 0
MOD
Obrázky pohyblivého armádního kulometu Type 98
URL : https://www.valka.cz/JPN-Type-98-7-92-mm-kulomet-t34301#125023Verze : 0
MOD