Main Menu
User Menu

Ismaíl Paša

Isma'il Pasha / إسماعيل باشا‎

     
Příjmení:
Surname:
Ismaíl Paša
Jméno:
Given Name:
-
Jméno v originále:
Original Name:
Ismail bin Ibrahim Pasha bin Muhammad Ali Pasha
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
Chediv
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
30.12.1830 Káhira /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
02.03.1895 Istanbul
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Isma%27il_Pasha
URL : https://www.valka.cz/Ismail-Pasa-t29139#636655Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Ismaíl Paša
Jméno:
Given Name:
-
Jméno v originále:
Original Name:
Ismail bin Ibrahim Pasha bin Muhammad Ali Pasha
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1862

Řád Leopolda - velkokříž
Order of Leopold - Grandcross
Ordre de Léopold
-

DD.MM.1863

Řád Osmanie - 1. stupeň
Order of Osmanieh - 1st Grade
Osmanlı Devlet Nişanı - I
-

DD.MM.1866

Řád lázně rytíř velkokříže (civilní) 1. třída
Order of Bath Knigh Grand Cross (Civ.) 1st Class
Order of Bath Knight Grandcross (Civ.) 1st Class
-

DD.MM.1866

Řád Nizozemského lva - rytíř velkokříže
Order of the Netherlands Lion - Knight Grand Cross
Orde van de Nederlandse Leeuw - Ridder Grootkruis
-

DD.MM.1866

Řád meče - komandér velkokříže
Commander Grand Cross of the Order of Sword
Svärdsorden Kommendör med stora korset
-

DD.MM.1867

Řád Čestné legie 1. třída
Order of Legion of Honour 1st Class
Ordre de la Légion d'Honneur Grand Croix
-

DD.MM.1868

Řád červené orlice 1. třída
Order of Red Eagle 1st Class
Roter Adler Orden 1. Klasse
-

DD.MM.1868

Řád černé orlice - velkokříž
Order of the Black Eagle - Grandcross
Schwarzer Adlerorden
-

DD.MM.1868

Řád zvěstování
Order of Most Holy Annunciation
Ordine supremo della Santissima Annunziata
-

DD.MM.1868

Řád indické hvězdy - rytíř velkokomandér řetěz
Order of the Star of India - Knight Grand Commander (GCSI) Chain
-

DD.MM.1869

Řád Spasitele velkokříž - 1. třída
Order of Redeemer Grandcross - 1st Class
Τάγμα του Σωτήρος
-

DD.MM.1869

Řád italské koruny velkokříž (1. třída)
Order of Crown of Italy Grandcross (1st Class)
Ordine Della Corona d´Italia
-

DD.MM.1869

Řád Sv. Mořice a Sv. Lazara velkokříž (1. třída)
Order of St. Maurice and St. Lazarus Grandcross (1st Class)
Ordine Di San Maurizio E San Lazzaro
-

DD.MM.1869

Řád Leopolda 1. třída
Order of Leopold 1st Class
Leopold-Orden I. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Řád Slávy
Order of Glory
NISHAN-AL-IFTIKAR
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Isma%27il_Pasha
URL : https://www.valka.cz/Ismail-Pasa-t29139#636656Verze : 0
MOD
Ismaíl se narodil v Káhiře jako druhý syn Ibrahima paši a vnuk Mohameda Aliho. Dostal evropské vzdělání v Paříži na Ecole d'etat-Major.


Po studiích se vrátil do Egypta, kde se po smrti svého staršího bratra stal dědicem svého strýce Saida Mohameda, egyptského valiho. Said trpící utkvělou představou, že přítomnost jeho synovce ohrožuje jeho bezpečnost Ismaíla proto posílal na cesty do zahraničí jako například k papeži, Napoleonu III. a k sultánovi. V roce 1861 byl v čele 14 000 mužů vyslán potlačit vzpouru v Súdánu.

Nedlouho poté v roce 1863 Said zemřel a Ismaíl byl bez jakéhokoliv odporu prohlášen místokrálem. V roce 1867 mu byl sultánem Abd al Azízem udělen dědičný titul chedíva (z perštiny-pán, vladař) a rozsáhlá samostatnost na oplátku za zvýšení daně do sultánovy pokladny. Ismaíl zemi dalekosáhle reformoval-přestavěl Káhiru, Alexandrii, podporoval nová odvětví průmyslu, divadlo... .Za jeho vlády také v Egyptě vznikly železnice a započala stavba Suezského průplavu. Aby zvýšil svou prestiž v zahraničí, podnikl cesty do Paříže a Londýna a byl přijat královnou Viktorií, která mu udělila řád Bath (originál: Knight grand Cross of the Order of the Bath). V roce 1874 Ismaíl anektoval Dárfúr a pokusil se o expanzi do Etiopie, kde byl ale poražen.


Všechny tyto události dostaly Egypt do dluhů a dokonce do faktické závislosti na věřitelích-evropských mocnostech. V roce 1878 byl Ismaíl dokonce nucen souhlasit s pozicí konstitučního monarchy a anglo-francouzskou kontrolou nad financemi a vládou.


To vyvolalo revoltu plukovníka Ahmeda Arábího paši. Ismaíl nepodnikl prakticky žádné kroky k potlačení povstání, neboť doufal že smete anglo-francouzskou vládu. To se však nestalo a na nátlak Anglie byl Ismaíl vystřídán svým více poslušným synem Tewfikem a zbytek života strávil víceméně jako vězeň v paláci Emirghian, kde v roce 1895 také zemřel.


zdroj:
http://en.wikipedia.org/wiki/Isma%27il_Pasha
URL : https://www.valka.cz/Ismail-Pasa-t29139#126457Verze : 1
Podobizne osobnosti.
URL : https://www.valka.cz/Ismail-Pasa-t29139#131956Verze : 0