Main Menu
User Menu
III. odbor- Sekretariát
- 1. oddělení
- 2. oddělení
- 3. oddělení
- 4. oddělení
- 5. oddělení
- Samostatné oddělení URANÚtvar Hlavní správy Státní bezpečnosti
URL : https://www.valka.cz/III-odbor-t80719#295707Verze : 0
MOD
V gesci III. odboru HS StB byla kontrarozvědná ochrana ekonomiky.1. oddělení
Toto oddělení se skládalo z pěti referátů a mělo na starost ochranu národního hospodářství v oblasti gesce ministerstva energetiky a paliv, ministerstva stavebního průmyslu, ministerstva hutí a rudných dolů a ministerstva těžkého strojírenství. Pátým referátem byl Referát Lidových milicí.2. oddělení
Toto oddělení se skládalo ze čtyř referátů a mělo na starost ochranu národního hospodářství v oblasti gesce ministerstva potravinářského průmyslu, ministerstva vnitřního obchodu, ministerstva pošt a ministerstva lehkého průmyslu.3. oddělení
Toto oddělení se skládalo ze tří referátů a mělo na starost ochranu národního hospodářství v oblasti gesce ministerstva zahraničního obchodu, ministerstva financí (Státní banka, Zajišťovací banka, Investiční banka), v oboru plánování a výzkumu (Státní plánovací úřad, Státní statistický úřad, Ústředí vědecko-technického rozvoje) a ve všech výsadních společnostech.4. oddělení
Toto oddělení se skládalo ze dvou referátů a mělo na starost ochranu národního hospodářství v oblasti gesce ministerstva chemického průmyslu a ministerstva všeobecného strojírenství (zbrojovky, automobilky a letecké závody).5. oddělení
Toto oddělení mělo na starost ochranu státního tajemství v národním hospodářství, řízení bezpečnostních referentů v ústředních orgánech a úřadech a řízení příslušných referátů ochrany státního tajemství krajských správ StB.
URL : https://www.valka.cz/III-odbor-t80719#295797Verze : 0
MOD
Samostatné oddělení URAN
Toto samostatné oddělení mělo na starost ochranu národního hospodářství v oblasti výzkumu a těžby uranové rudy, zpravodajské pokrytí Hlavní správy výzkumu při Úřadu předsednictva vlády, operativní spolupráci se Správou národní bezpečnosti Jáchymov a s příslušnými částmi krajských správ StB v Hradci Králové a v Liberci.
URL : https://www.valka.cz/III-odbor-t80719#295800Verze : 0
MOD
Zdroje:
- DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
URL : https://www.valka.cz/III-odbor-t80719#295802Verze : 0
MOD