Main Menu
User Menu

Husaren-Regiment Nr. 3

K.u.K. Husaren-Regiment Hadik von Futak, Andreas, graf und FM Nr. 3
C. a K. husársky pluk Andrej gróf Hadik z Futaku, poľný maršál č. 3


Pluk bol založený 28.2. 1702 . Založil ho generál – poľný strážmajster , gróf Simon Forgáč. Mužstvo pochádzalo zo žúp Ráb, Ostrihom, Komárno, Vesprém.
1769 - pridelený názov 32. husársky pluk
1798 – pridelený názov 3. husársky pluk
1848 – počas revolúcie časť mužstva dezertovala a pluk bol reorganizovaný a doplnený v Opave.Zdroj:
Skala, H.: Slávne časy cisárskej jazdy v 17. -19. storočí, Prešov 2005
URL : https://www.valka.cz/Husaren-Regiment-Nr-3-t47924#187399Verze : 0
MOD
Velitelia pluku:


1702 majiteľ pluku, Gr. Forgách
1703 Thomas Gr. Csáky, plukovník
1704 majiteľ pluku Lehoczky plukovník
1711 Paul Babocsay, podplukovník
1712 derselbe als Obrist-Inhaber
1721 Stephan Frhr. v. Dessewffy, plukovník
1723 Peter Franchicz, plukovník
1732 Pestvármegyey, podplukovník
1733 Joseph, Frhr. Festetics de Tolna
1739 Ladislaus Gr. Cziráky v. Denésfalva, plukovník
1742 Samuel, Gr. Téleky, plukovník
1747 Franz Schreger, plukovník
1754 Georg, Frhr. v. Luszinsky, plukovník
1756 Carl Wilhelm Nauendorf, plukovník
1757 Stephan, Frhr. v. Vécsey, plukovník
1759 Franz v. Petrowsky, plukovník
1763 Philipp Gr. Batthyányi, plukovník
1773 Michael, Frhr. Splényi de Miháldy, plukovník
1779 Joseph Pallasty, plukovník
1784 Stephan, Gr. Keglewich, plukovník
1790 Paul Dévay, plukovník
1794 Ladislaus Frhr.v. Szent-Kereszty, plukovník
1797 Franz Frhr. v. Löpper, plukovník
1801 Johann v. Andrássy, plukovník


1804 Peter Frhr. Vécsey v. Hajnácskeö, plukovník
1809 Ferdinand, Prinz zu Sachsen-Coburg plukovník
1810 Stephan Frhr. v. Wesselényi, plukovník
1813 Joseph v. Gosztonyi, plukovník
1820 Carl, Fürst Auersperg, plukovník
1831 Johann v. Zahn, plukovník
1836 Carl Otto, Oberst plukovník
1844 Leopold, Gr. Kolowrat-Krakowsky, plukovník
1849 Adolph Schönberger, plukovník
1851 Johann Frhr. Jósika v. Branyicska, plukovník
1858 Heinrich Rupprecht v. Virtsolog, plukovník
1863 Julius Gradwohl, plukovník


Zdroj:
www.kuk-wehrmacht.de
URL : https://www.valka.cz/Husaren-Regiment-Nr-3-t47924#192276Verze : 0
MOD