Main Menu
User Menu

Husák, Ján

     
Příjmení:
Surname:
Husák
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Husák
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík vo výslužbe
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
12.04.1923 Sasinkovo /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
22.12.2016 Ružomberok
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
člen partizánskej skupiny Národný pomstiteľ (1944-1945)
zástupca veliteľa 10. leteckej armády (1966-1967)
zástupca náčelníka, Technický výbor členských štátov Varšavskej zmluvy, Moskva (1976-1986)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (1992-1998)
- čestný predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (2002-)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.osobnosti.sk
www.mosr.sk
www.topky.sk
URL : https://www.valka.cz/Husak-Jan-t118875#408477Verze : 3
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Husák
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Husák
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1944 Vojenská poddôstojnícka škola, Poprad
DD.MM.1948-DD.MM.1951 Vojenské automobilní učilište, Nitra
DD.MM.1953-DD.MM.1956 Vojenská akademie, smer veliteľsko-technický, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1951 poručík
08.10.1952 nadporučík
28.04.1955 kapitán
01.09.1958 major
01.09.1961 podplukovník
01.05.1966 plukovník
01.10.1971 generálmajor
31.01.1986 záloha
28.08.1994 generálporučík vo výslužbe
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.1957-DD.MM.1958 Náčelník štábu : 46. letecká technická skupina
01.09.1961-05.10.1961 Náčelník štábu : 3. letecká technická divize
05.10.1961-01.09.1962 Náčelník štábu : 3. letecká technická divize
01.09.1962-DD.07.1965 Velitel : 3. letecká technická divize
DD.07.1965-01.05.1966 Velitel : Týl 10. letecké armády
01.05.1966-DD.10.1967 Velitel : Týl 10. letecké armády
DD.10.1967-01.05.1971 Velitel : Oddělení zásobování pohonných hmot a maziv
01.05.1971-DD.02.1972 Velitel : Oddělení zásobování pohonných hmot a maziv
DD.02.1971-DD.07.1976 Velitel : Kancelář ministra obrany

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1944-DD.MM.RRRR člen partizánskej skupiny Národný pomstiteľ
DD.MM.1951-DD.MM.1953 veliteľ roty, 3. letecká technická divízia
DD.MM.1957-DD.MM.1958 náčelník štábu, 46. letecká technická skupina
DD.MM.1958-DD.MM.1960 náčelník skupiny týlovej pozemnej bojovej prípravy, Veliteľstvo letectva a PVOS
DD.MM.1961-DD.MM.1965 veliteľ 3. leteckej technickej divízie
DD.MM.1966-DD.MM.1967 zástupca veliteľa 10. leteckej armády
DD.MM.1968-DD.MM.RRRR náčelník Správy pohonných hmôt a mazív, Ministerstvo národnej obrany
DD.MM.1972-DD.MM.1976 náčelník kancelárie ministra, Ministerstvo národnej obrany
DD.MM.1976-DD.MM.1986 zástupca náčelníka, Technický výbor členských štátov Varšavskej zmluvy, Moskva
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1946

Medaile za zásluhy II. stupeň
Medal for Merit 2nd Class
-

DD.MM.1946

Pamětní medaile Řádu Slovenského národního povstání
Commemorative Medal of Order of Slovak National Uprising
Pamätná medaila Radu Slovenského národného povstania
-

DD.MM.1955

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
Medaile Za zásluhy o obranu vlasti
-

DD.MM.1964

Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání
Commemorative medal for the 20th anniversary of the Slovak National Uprising
Pamätná medaila k 20. výročiu Slovenského národného povstania
-

DD.MM.1965

Řád rudé hvězdy
The Order of the Red Star
-

DD.MM.1969

Řád rudé zástavy
Order of the Red Flag
-

16.03.1973

Vyznamenání za zásluhy o výstavbu
Medal of Merit for Construction
Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu
číslo matriky 20257

07.03.1983

Řád práce
Order of the Labour
číslo matriky 6914

03.09.2000

Řád Ľudovíta Štúra III. třídy
Order of Ludovit Stur 3rd Class
Rad Ľudovíta Štúra III. triedy
-

15.04.2013

Pamětní medaile náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - 3. stupeň
Commemorative Medal of the Chief of General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic - 3rd Class
Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky - 3. stupeň
-

12.04.2014

Klub generálov Slovenskej republiky - Záslužný kríž generála Viesta - STŘÍBRNÝ
Club generals Slovak Republic - Cross of Merit of the general Viesta - SILVER
-

14.04.2015

Klub generálov Slovenskej republiky - Medaila generála Goliana - ZLATÁ
Club generals Slovak Republic - Medal general Goliana - GOLD
-

14.04.2015

Pamětní medaile náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - 1. stupeň
Commemorative Medal of the Chief of General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic - 1st Class
Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky - 1. stupeň
-

12.04.2016

Pamětní medaile ministra obrany SR III. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 3rd Class
Pamätná medaila ministra obrany SR III. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile k 70. výročí SNP a ukončení druhé světové války
Commemorative Medal of the 70th anniversary of the Slovak National Uprising and the end of World War II
Pamätná medaila k 70. výročiu Slovenského národného povstania a ukončenia druhej svetovej vojny
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile k 15. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal for the 15th anniversary of the Armed Forces of the Slovak Republic
Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-

DD.MM.RRRR

Odznak "Vojnový veterán"
Badge "Military Veteran"
-

Poznámka:
Note:
DD.MM.1992-DD.MM.2001 predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
DD.MM.2002-DD.MM.RRRR čestný predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
Zdroje:
Sources:
www.osobnosti.sk
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
www.prazskyhradarchiv.cz
www.prazskyhradarchiv.cz
URL : https://www.valka.cz/Husak-Jan-t118875#408480Verze : 4
MOD
ďalšie fotografie:
URL : https://www.valka.cz/Husak-Jan-t118875#409230Verze : 3
MOD
Generálporučík Ján Husák, čestný predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a priamy účastník protifašistického odboja v SNP zomrel 22.12.2016 vo veku 93 rokov vo Vojenskej nemocnici Ružomberok. Posledná rozlúčka prebehla 29.12.2016 o 13:00 hod na Cintoríne sv. Cyrila a Metoda (Krematórium) v Nitre.


Zdroj: parte
www.topky.sk
www.aktuality.sk
URL : https://www.valka.cz/Husak-Jan-t118875#564142Verze : 4
MOD