Main Menu
User Menu

Hraničářský prapor 31 [1938-1938]

31st Border Battalion

     
Název:
Name:
Hraničářský prapor 31
Originální název:
Original Name:
Hraničářský prapor 31
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Hraničářský prapor 11
Datum zániku:
Disbanded:
15.12.1938
Nástupce:
Successor:
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.09.1938-15.12.1938 39. hraniční oblast
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-DD.11.1938 Ohrady, kasárny /
DD.11.1938-15.12.1938 Zlaté Moravce, kasárny /

Velitel:
Commander:
27.09.1938-15.12.1938 Kopal, Stanislav (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Poznámka:
Note:
krycí jméno
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Hlavní štáb branné moci, 1. oddělení
armada.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/Hranicarsky-prapor-31-1938-1938-t204761#581951Verze : 1
MOD