Main Menu
User Menu

Hraničářský prapor 22 [1938-1938]

22nd Border Battalion

     
Název:
Name:
Hraničářský prapor 22
Originální název:
Original Name:
Hraničářský prapor 22
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
22.10.1938
Nástupce:
Successor:
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.09.1938-22.10.1938 34. hraniční oblast
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-22.10.1938 Horní Mísečky, kasárny /

Velitel:
Commander:
27.09.1938-22.10.1938 Tlamicha, Antonín (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Poznámka:
Note:
krycí jméno Eduard
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Hlavní štáb branné moci, 1. oddělení
Vladimír Hrubý: Hraničářský prapor 2 "Roty Nazdar", FORTprint, 2008
URL : https://www.valka.cz/Hranicarsky-prapor-22-1938-1938-t206919#586523Verze : 0
MOD