Main Menu
User Menu

Hraničářský prapor 11 [1938-1938]

11th Border Battalion

     
Název:
Name:
Hraničářský prapor 11
Originální název:
Original Name:
Hraničářský prapor 11
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Datum zániku:
Disbanded:
22.10.1938
Nástupce:
Successor:
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.09.1938-22.10.1938 Hraničářský pluk 11
Dislokace:
Deployed:
25.09.1938-22.10.1938 ?, kasárny /

Velitel:
Commander:
25.09.1938-22.10.1938
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Poznámka:
Note:
krycí jméno
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Hlavní štáb branné moci, 1. oddělení
http://www.vojenstvi.cz/vasedotazy_03.htm
URL : https://www.valka.cz/Hranicarsky-prapor-11-1938-1938-t203483#579726Verze : 0
MOD