Main Menu
User Menu

Hoiningen, Ernst von

Ernst Wilhelm Karl Maria Freiherr von Hoiningen

     
Příjmení:
Surname:
Hoiningen
Jméno:
Given Name:
Ernst von
Jméno v originále:
Original Name:
Ernst Wilhelm Karl Maria Freiherr von Hoiningen
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
pruský generál pěchoty
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
svobodný pán
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
23.09.1849 Unkel
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
11.03.1924 Darmstadt
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- vojenský guvernér pevnostního města Antverpy
- velitel XIV. armádního sboru 7. armády v Alsasku
- velící generál XIV. armádního sboru v Karlsruhe
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- vojenský přidělenec v Paříži
- generální pobočník císaře Viléma I.
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_von_Hoiningen
URL : https://www.valka.cz/Hoiningen-Ernst-von-t244229#675097Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Hoiningen
Jméno:
Given Name:
Ernst von
Jméno v originále:
Original Name:
Ernst Wilhelm Karl Maria Freiherr von Hoiningen
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
08.09.1870 podporučík
13.06.1876 poručík
18.04.1882 kapitán
15.10.1888 major
17.10.1893 podplukovník
19.10.1897 plukovník
24.02.1900 generálmajor
18.04.1903 generálporučík
11.09.1907 generál pěchoty
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

Hessenské kurfiřtství [1806-1866] / Electorat of Hesse [1806-1866] 17.09.1909

Záslužný řád Filipa velkomyslného - velkokříž
Order of Merit of Philip the Magnanimous - Grandcross
Verdienstorden Philipps des Großmütigen - Großkreuz
-

DD.MM.RRRR

Řád Čestné legie 3. třída
Order of Legion of Honour 3rd Class
Ordre de la Légion d'Honneur Commandeur
-

DD.MM.RRRR

Řád koruny 1. třída
Order of Crown 1st Class
Kronenorden 1. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Řád červené orlice - 1. třída s korunou a dubovými listy
Order of Red Eagle - 1st Class with crown and Oak leaves
Roter Adler Orden - I. Klasse mit Krone und Eichenlaub
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 1813 - 2. třída
Iron Cross 1813 - 2nd Class
Eisernes Kreuz 1813
-

DD.MM.RRRR

Důstojnické služební vyznamenání
Long service award
Dienstauszeichnung für Offiziere
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Mořice a Sv. Lazara komandér (3. třída)
Order of St. Maurice and St. Lazarus Commander (3rd Class)
Ordine Di San Maurizio E San Lazzaro
-

Bádenské velkovévodství [1806-1918] / Grand Duchy of Baden [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád zähringenského lva - komandér 2. třídy
Order of the Zähringen Lion - Commander 2nd Class
Orden vom Zähringenen Löwen - Kommandeur II. Klasse
-

Bádenské velkovévodství [1806-1918] / Grand Duchy of Baden [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád Bertholda I. - řetěz
Order of Berthold the First - Collar
Orden Berthold des Ersten - Kette
-

Saské království [1806-1918] / Kingdom of Saxony [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád Albrechta - velkokříž
Order of Albrecht - Grandcross
Albrecht - Orden - Großkreuz
-

Bavorské království [1806-1918] / Kingdom of Bavaria [1806-1918] DD.MM.RRRR

Vojenský záslužný řád - 1. třída s meči
Military Merit Order - 1st Class with Swords
Militär -Verdienstorden - I Klasse mit Schwerten
-

Württemberské království [1806-1918] / Kingdom of Württemberg [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád württemberské koruny 2. třída (komandér )
Order of Württemberg Crown 2nd Class (Commander)
Orden der Württembergischen Krone Komturkreuz
-

Meklenbursko-Schwerin velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Mecklenburg-Strelitz DD.MM.RRRR

Řád Gryfa - komandér
Order of Griffin - Commander
Greifenorden - Komtur
-

Brunšvické vévodství [1813-1918] / Duchy of Brunswick [1813-1918] DD.MM.RRRR

Řád Jindřicha Lva - velkokříž
Order of Henry the Lion - Grandcross
Hausorden Heinrichs des Löwen - Großkreuz
-

DD.MM.RRRR

Řád za vojenské zásluhy 4. třída - červená
Order of Military Merit 4th Class - Red
Orden del Mérito Militar - rojo
-

DD.MM.RRRR

Řád Medjidie - 3. třída
Order of the Medjidie - 3rd Class
Mecidiye Nişanı
-

DD.MM.RRRR

Řád meče - komandér velkokříže
Commander Grand Cross of the Order of Sword
Svärdsorden Kommendör med stora korset
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_von_Hoiningen
URL : https://www.valka.cz/Hoiningen-Ernst-von-t244229#675099Verze : 0
MOD