!!! Hledáme spolupracovníky

Diskuse

1. Mám čas, podklady či články a chci pomoci


1.1. Přispívání na fórum


1.1.1. Registrace na fóru - jak mám začít ?
1.1.2. Základní orientace - jak se tu vyznám ?
1.1.3. Druhy příspěvků - co to jsou faktografické příspěvky ?
1.1.4. Pravidla vkládání - obecná a specifická
1.1.5. Pracovní postup - jak to celé vlastně funguje ?
1.1.6. Zdroje - odkud mám čerpat informace ?
1.1.7. Oblasti - co mám vlastně dělat ?1.2. Psaní článků


1.2.1. Registrace na fóru - jak mám začít ?
1.2.2. Pravidla vkládání - obecná a specifická
1.2.3. Pracovní postup - jak to celé vlastně funguje ?
1.2.4. Zdroje - odkud mám čerpat informace ?1.3. Moderování, editace, linkování


1.3.1. Registrace na fóru - jak mám začít ?
1.3.2. Pracovní postup - jak to celé vlastně funguje ?


1.4. Foto a video


1.5. Mapové podklady a práce s editorem map


1.6. Programování a vývoj


1.7. Propagace


2. Mám peníze a chci pomoci


2.1. Mohu darovat peníze
2.2. Mám zájem o reklamu
2.3. Mohu zprostředkovat prodej reklamy


3. O vojenskou historii se zajímám, ale psát/vkládat nechci, mohu i tak pomoci ?


3.1. Návštěvnost
3.2. Sdílení
URL : https://www.valka.cz/Hledame-spolupracovniky-t171231#510820 Verze : 7

1.1. Přispívání na fórum
Přispívání na fórum je zřejmě nejrychlejší metoda, jak se zapojit do naší práce, a zároveň má nejnižší požadavky a nejrychlejší "křivku učení".


Fórum je hierarchicky uspořádaná databáze techniky, zbraní a vybavení, uniforem, jednotek a osobností, státních útvarů, měst a obcí a řady dalších věcí.


To, co naše fórum dělá specifickým je struktura, kterou má nejen fórum jako takové, ale i jednotlivé příspěvky ("šablony"). Tato struktura totiž umožňuje strojové zpracování příspěvků a pomocí definovaných vazeb mezi objekty umožňuje automaticky doplňovat data. Co to znamená v praxi ?


V sekci Osobnosti, Evropa, Československo, B
/category/view/1756/


máme osobnost František Bartoš


https://www.valka.cz/topic/view/60152/


ta má dvě tabulky/šablony, jednu pro základní údaje, druhou pro detailní popis vojenské služby. Následují další texty, životopisné a detailní, fotografie.


V detailní části vojenské služby v položce PRŮBĚH VOJENSKÉ SLUŽBY je vidět položka


00.02.1929-30.09.1931 Velitel : 1. divise


což je příklad automaticky dotažených dat. Protože v sekci Jednotky, Evropa, Československo, Branná moc Republiky československé [1920-1938], Vyšší jednotky, Velitelství divisí
/category/view/500678/


je téma 1. divise [1920-1938]
https://www.valka.cz/topic/view/73946/


a zde je v poli VELITEL uveden dříve zmíněný brigádní generál Bartoš coby velitel divize.


Tím, že je jméno generála v této tabulce prolinkováno na téma osobnosti vzniká vazba, se kterou můžeme dále pracovat a aniž bychom museli ručně tento údaj do tabulky osobnosti vypisovat, automaticky se tam dotáhne.


Naším pracovním postupem je tedy kompletace jednotlivých okruhů, například podle druhů armád, oblastí, historických celků a tak dále, zakládání a doplňování témat všeho druhu a provazovaní mezi sebou. Z povahy věci je patrné, že se jedná o téměř nekonečnou práci a proto každá ruka navíc se hodí.


Můžete se zapojit v libovolné oblasti, není potřeba velká znalost, ale pouze pečlivost, schopnost racionálně uvažovat a ověřovat si podklady a systematický postup. Postupem času získáte kromě detailní znalosti fungování tohoto fóra i detailní náhled na fungování zvolené oblasti, zjistíte, jak mnohé zdroje, kterým jste doposud bezmezně věřili, obsahují více či méně zásadní chyby a napomůžete k jejich nápravě.1.1.1. Registrace na fóru - jak mám začít ?
Prvním krokem k zapojení se do práce je registrace na fóru, protože pod tímto účtem budete nadále pracovat. Registrace je triviální a potřebujete pouze
- vaše jméno či přezdívku
- heslo
- platnou emailovou adresu
a to vše stvrdíte souhlasem s pravidly fóra. Zejména úplným nováčkům doporučujeme striktně se držet pravidel, protože míra snahy o nápravu případných prohřešků je vždy vnímána v kontextu odvedené práce, a pokud se hned s prvním příspěvkem musí řešit prohřešky proti zákonům ČR a podobně, tak obvykle následuje blokace uživatele. Je to přísné, ale vždy si budeme stát za korektností ve vystupování a nebudeme plýtvat časem tam, kde nevidíme snahu o nápravu.


Po zadání registračních dat Vám dorazí e-mailová zpráva, kde je potřeba ověřit platnost e-mailové adresy a kliknutím na odkaz aktivovat váš účet, pak je možné se přihlásit.


Více info : Registrace a první přihlášení1.1.2. Základní orientace - jak se tu vyznám ?
Po přihlášení jste na úvodní stránce a možná bezradně projíždíte navigaci. Co to všechno znamená ? Jak je to tu členěno ?
Obecné pravidlo praví, že "TOP SEKCE", tedy hlavní větve, jsou uspořádány podle hlavních témat. Tedy AKTUALITY, ZBRANĚ, JEDNOTKY, OSOBNOSTI, ... Pod nimi se to dělí bud podle obsahu (zejména zbraně), nebo podle kontinentů a států.


V řadě míst se setkáte s dělením pouze podle států tak, jak je známe nyní (Německo, Rusko atd.), jinde v detailním dělení podle státních útvarů z minulosti (Třetí říše, Sovětský svaz atd.). To proto, že potřebujeme skutečně detailní dělení a oddělení například jednotek, které bojovaly za první a druhé světové války - jedná se o technicky i morálně zcela jinak postavené jednotky s různými cíli.


Témata jsou primárně pojmenovávána ČESKY, v podnadpise pak ANGLICKY a v ORIGINÁLE. I to má své důvody - toto fórum funguje v prostoru České a Slovenské republiky a proto preferujeme názvy v našich jazycích, navíc ne každý umí azbuku, číst písmo japonské či arabské, a tento server má celosvětový záběr, proto pracujeme v těchto jazycích.


Kromě toho v nadpisech často najdete roky existence od - do, například u jednotek, u základen a řady dalších témat. To nám napomáhá rozlišit opakující se názvy (například dvakrát či třikrát znovuvybudované divize za druhé světové války, pod stejným názvem) a správně je zařadit. Kromě toho to umožňuje i správně odkazovat (například můžeme správně uvádět dislokace jednotek na základnách podle tehdejšího jména a ne podle toho, jak se základna jmenuje nyní, což je dost zásadní chyba řady publikací a textů na internetu).


Struktura fóra se neustále rozvíjí a tam, kde se v určité sekci "nahromadí" dostatek témat, může vzniknout nová podsekce podle potřeby. Mnohdy se tedy setkáte s tím, že se třeba technika nachází v sekci OSTATNÍ, a její názvy obsahují třípísmenné zkratky jako DEU, USA, GBR a pod. To není nic jiného než námi zvolený kód pro jednotlivé země (opět, ty právě existující i ty již zaniklé) a umožňuje to snadné zatřídění tématu v okamžiku vzniku specializované podsekce.


Pro navigaci k danému tématu tedy můžete využít bud tuto stromovou hierarchii a proklikat se tak až k požadovanému obsahu, nebo použít vyhledávání či některý s přehledů novinek na tomto fóru.


Více info : Orientace na fóru


1.1.3. Druhy příspěvků - co to jsou faktografické příspěvky ?
Při prostém pohledu na konkrétní téma, nebo na přehledy novinek, si jistě všimnete dělení příspěvků podle barev, zjednodušeně na MODRÉ a ZELENÉ. Toto dělení je základním stavebním kamenem tohoto fóra a umožňuje nám "míchat" obsah "trvalého rázu" od obsahu dočasného / diskusního charakteru.


MODRÉ příspěvky nazýváme příspěvky FAKTOGRAFICKÝMI. Jsou to FAKTA, doložená zdroji, jsou to příspěvky, které by tu měly zůstat natrvalo, rozvíjet se a doplňovat. Je to hlavní náplň tohoto webu. Je to něco, za co bychom měli být schopni dát ruku do ohně. Základní rozlišení už tu padlo, ZDROJE. Nejsme wikipedie, nemusíme mít citované každé slovo, ale klíčové body každého faktografického příspěvku musí být ověřitelné. Bud v knize, nebo třeba vlastní zkušeností, výpočtem, měřením apod. Je naprosto v pořádku, že se zdroje rozcházejí a vy si vyberete jeden z nich. Proto ale musí být uveden, aby až někdo další narazí na rozpor, aby si řekl, aha, to je proto, že vycházejí z toho a toho zdroje. Nebo se dá postupně potvrdit, že v daném zdroji je chyba a můžeme to opravit, i to je naprosto SPRÁVNĚ a je to další z pracovních postupů zde - neustálá verifikace a spolupráce při plnění témat.


ZELENÉ příspěvky jsou příspěvky DISKUSNÍ. To jsou DOTAZY, DISKUSE, připomínky, zdroji NEPODLOŽENÉ PŘÍSPĚVKY a tak dále. Umožňují debatovat k danému tématu, ale vždy následují až po faktografických. Některé sekce jsou jen a pouze diskusní, zatímco většina dalších je faktografických. Doplněním zdrojů a dalších kvalitativních prvků můžeme povýšit diskusní příspěvek na faktografický.


Každý vložený příspěvek prochází kolečkem kontroly, a špatně zařazené příspěvky jsou moderátory přeznačeny.


1.1.4. Pravidla vkládání - obecná a specifická
Pokud už jsme tedy našli správnou sekci, téma, jsme si jisti že máme zdroje a podklady a chceme něco vložit, jak na to ? První věc je seznámit se s PRAVIDLY DANÉ SEKCE. Proč další pravidla ?


Toto fórum je tak rozsáhlé a tak plné naprosto nesourodých témat, že vymyslet a zahrnout to vše do jedněch pravidel by znamenalo vytvořit něco neskutečně dlouhého, co by nikdo nečetl Smile


Existují tedy určitá obecná pravidla (se kterými souhlasíte při registraci) a která jsou tvrdě vyžadována, protože jejich porušování může poškodit tento server navenek. A pak jsou pravidla pro jednotlivé sekce. Máme pravidla pro jednotlivé sekce Zbraní, pro Geografickou sekci, pro Osobnosti a všechny ostatní faktografické sekce. A co v těchto pravidlech obvykle najdete ?


Co do dané sekce patří. Jak se má sestavit název tématu. V jakém formátu, v jakém jazyce atd. Jaké má být pořadí příspěvků v tématu (lze změnit i po vložení příspěvku). Jaké jsou obvyklé chyby při vkládání v dané oblasti. Na co si dát pozor. A tak dále.


Dodržování těchto specifických pravidel obvykle sledují moderátoři, a jejich nedodržování obvykle způsobuje jen zmatek a přidělává práci nám všem. Což je veskrze zbytečné Smile


1.1.5. Pracovní postup - jak to celé vlastně funguje ?


1.1.6. Zdroje - odkud mám čerpat informace ?


1.1.7. Oblasti - co mám vlastně dělat ?

URL : https://www.valka.cz/Hledame-spolupracovniky-t171231#513749 Verze : 2

1.2. Psaní článků
1.2.1. Registrace na fóru - jak mám začít ?
Prvním krokem k zapojení se do psaní článků je registrace na fóru, protože pod tímto účtem budete nadále pracovat. Registrace je triviální a potřebujete pouze
- vaše jméno či přezdívku
- heslo
- platnou emailovou adresu
a to vše stvrdíte souhlasem s pravidly fóra. Zejména úplným nováčkům doporučujeme striktně se držet pravidel, protože míra snahy o nápravu případných prohřešků je vždy vnímána v kontextu odvedené práce, a pokud se hned s prvním příspěvkem musí řešit prohřešky proti zákonům ČR a podobně, tak obvykle následuje blokace uživatele. Je to přísné, ale vždy si budeme stát za korektností ve vystupování a nebudeme plýtvat časem tam, kde nevidíme snahu o nápravu.


Po zadání registračních dat Vám dorazí e-mailová zpráva, kde je potřeba ověřit platnost e-mailové adresy a kliknutím na odkaz aktivovat váš účet, pak je možné se přihlásit.


Více info : Registrace a první přihlášení1.2.2. Pravidla vkládání - obecná a specifická
Pro psaní a vkládání článků existují psaná i nepsaná pravidla. Ta nepsaná se zejména týkají toho, co za článek považujeme. Stručně řečeno, článek je samostatný textový útvar v délce alespoň jedné A4 strany textu, s uvedenými zdroji, který má hlavu a patu. Nikdo vám nebude říkat, o čem máte psát, nebo z jakého pohledu - je to čistě na vás, jak svůj text pojmete, a zdali budete například obhajovat či naopak rozporovat válku v Iráku z roku 2003, pokud zachováte výše uvedené. Tedy nebude to snůška blbostí, různých fikcí a dohadů. Stavte na faktech, na důkazech, verifikujte z více zdrojů na sobě nezávislých (například jazykové mutace Wikipedie NEJSOU nezávislé zdroje a Wikipedii vůbec berte pouze jako orientační vodítko, těch nepřesností je tam tolik, že je třeba hodně ověřovat !). Samozřejmě i tady platí pravidlo nekrást-nekopírovat cizí práci, ať už texty nebo fotografie, pouze se svolením původního autora a s patřičnou citací zdroje !


Specifická pravidla se týkají formátování - vzhledu článku. V editoru pro vkládání je na ně odkaz - https://www.valka.cz/topic/view/70767/ a je dobré se jich držet. Samozřejmě pokud se na to necítíte, stačí, když článek napíšete ve Wordu či jiném textovém editoru a bud přímo zkopírujete do editoru, nebo nám jej zašlete na mail havelka@valka.cz a my zajistíme jeho vložení.


Obecně platí - dělejte to, v čem se cítíte dobře, případně se chcete naučit, neplýtvejte časem tam, kde se necítíte silní a nechte to ostatním členům tohoto fóra, kteří rádi pomohou.


1.2.3. Pracovní postup - jak to celé vlastně funguje ?

 • registrace na fóru, jak bylo popsáno výše
 • přihlášení na fóru
 • v horním menu kliknout na UŽIVATEL - MŮJ PROFIL, v profilu je mimo jiné i tlačítko VLOŽIT NOVÝ ČLÁNEK
 • vložit nadpis, anotaci / perex a samotný text článku. Perex se objevuje pouze na úvodní stránce www.valka.cz jako stručná popiska článku, volte tedy několik vět, které stručně sumarizují článek nebo lákají na jeho obsah Smile Perex se neopakuje v článku, takže pokud chcete použít třeba první odstavec článku, je potřeba jej zopakovat i v samotném těle článku.
 • nesnažte se celou práci udělat najednou, článek si průběžně ukládejte. Pokud je článek nový, uloží se, a pak se k němu opět dostanete kliknutím na svůj profil (viz. výše) a tam byste měli vidět své uložené a rozpracované články.
 • pokud je článek kompletní, z vašeho pohledu připravený ke zveřejnění, je potřeba opět ve vašem profilu u daného článku kliknout na oranžovou iconku ozubeného kola a zvolit ODESLAT KE SCHVÁLENÍ. Tím okamžikem ví naše redakční rada, že se na článek má podívat a připravit ho ke zveřejnění.
 • redakční rada projde článek po obsahové stránce, provede korekturu gramatiky (pro český jazyk, na slovenštinu zatím korektora nemáme), případně upraví vizuální stránku článku a pokud je vše v pořádku, nastaví článek ke zveřejnění.
 • články se zveřejňují vždy v noci ze soboty na neděli, v počtu zhruba deseti článků týdně. Váš nový článek bude zařazen v okamžiku, kdy dostane od všech kolegů "zelenou", tedy bude po gramatické, vizuální i praktické stránce připraven. Zároveň bude brán ohled na ostatní články, aby nám v jeden týden nevyšlo třeba deset životopisů, ale aby to bylo trochu pestřejší, snažíme se to různě míchat a zohledňovat i různá výročí a aktuální události. Může se tedy stát, že váš článek bude zveřejněn až během následujících týdnů po odeslání.
 • pokud s článkem není něco v pořádku, dostanete obvykle soukromou zprávu zde na fóru od některého z členů redakční rady s instrukcemi, co na článku případně upravit.
 • článek není zamrazen v čase, dá se samozřejmě doupravit, doplnit, opravit chyby apod, oblíbené články se mohou na úvodní stránku www.valka.cz po čase vrátit apod. Zveřejněný článek má své trvalé URL (odkaz) a toto se snažíme zachovat i při všech aktualizacích a přeměnách našeho webu, takže pokud byl článek dostupný na nějaké adrese před 12 roky, bude na ní dostupný i dnes Smile
 • Zveřejněním článku tedy dáváte svolení webu valka.cz k jeho publikaci a trvalému uchování a zveřejnění. Pozdějším žádostem o stažení článku bohužel nemůžeme vyhovět z řady technických důvodů, náš web je pravidelně archivován Národní knihovnou a dalšími, takže jakmile se u nás článek objeví, nelze jej již beze stopy odstranit. Na druhou stranu nijak nelimitujeme autory, aby článek uveřejněný zde nepoužili i v jiném médiu - autor vždy zůstává vlastníkem autorských práv k článku a sám tedy rozhoduje o jeho další publikaci v jiných médiích. Valka.cz nikdy nedává svolení k přetisku zde uveřejněných článků bez dohody s jejich autorem.
1.2.4. Zdroje - odkud mám čerpat informace ?

URL : https://www.valka.cz/Hledame-spolupracovniky-t171231#523918 Verze : 3

1.3. Moderování, editace, linkování
1.3.1. Fórum - jak mám začít ?
Prostudujte si prosím sekci 1. tohoto článku, tedy registrace na fóru, stručné technické představení, zákládní orientace. Tyto body jsou společné i pro tuto sekci.


Jak již bylo zmíněno v sekci 1.1.3. každý příspěvek je určitým způsobem moderován. Každá sekce tohoto fóra má, nebo by měla mít, svého moderátora či moderátory, kteří na danou sekcí dohlížejí.


Moderátor není osoba vševědoucí, ale je to alespoň osoba zainteresovaná v dané oblasti, není tedy podmínkou absolutní znalost dané problematiky (například tanků), ale určitá orientace v oblasti by byla vhodná.


Moderátor má k dispozici řadu nástrojů, které mu umožňují moderátorskou práci, namátkou :
- seznam všech nezmoderovaných příspěvku v "jeho" sekci (sekcích)
- možnost editovat cizí příspěvky
- možnost archivovat a mazat příspěvky i témata
- možnost rozdělovat a slučovat témata
- možnost přesouvat témata do jiné sekce
- možnost měnit pořadí příspěvku v tématu
- možnost měnit příznak příspěvku FAKTOGRAFICKÝ / DISKUSNÍ


Za pomoci těchto nástrojů se snažíme udržovat témata přehledná, v určité struktuře (první příspěvek ve faktografickém tématu - tabulka s daty, druhý příspěvek text, třetí příspěvek obrázky ...).


Kromě řazení a čištění příspěvků v tématu je důležitou součástí moderátorské práce i práce s dalšími uživateli, jejich podpora, pomoc s ovládáním a vkládáním, korektury a vkládání na základě e-mailové či jiné komunikace a prolinkování textů a příspěvků.


Ačkoliv tyto práce řadíme mezi "moderátorské", potřebujeme řadu pomocníků, kteří nemusí být Moderátory v plném slova smyslu, tedy mít na starost nějakou sekci se vším všudy, ale pomohou při prolinkovávání textů, převáděním starších příspěvků do nových tabulek a tak dále. Práce je v této oblasti opravdu hodně a tak se další ruce navíc vždy hodí.


Typické oblasti práce :
- někdo napíše text. Je potřeba jej projet a vytvořit odkazy ("nalinkovat") na všech zmíněných jednotkách, osobnostech, městech, zbraních atd. Tím se vytvoří vazba na další témata.
- spolupráce na tabulkování jednotek. Máme k dispozici obsáhlé zdroje, z části i data přímo zde na fóru, které můžeme převést do tabulek pro jednotky a ty opět prolinkovat mezi sebou. Kromě toho se zakládají základny, letiště a další místa dislokací, následně se opět projíždějí dotčené jednotky a doplňují o nově založené informace.
- gramatická kontrola textů vložených do fóra
- doplňování dalších informací (třeba souřadnic k městům a základnám, uživatelské státy ke zbraním atd.)
- třídění a zařazování fotek z akcí (viz následující bod 1.4 Foto a video) k jednotlivým tématům zbraní, detailní popisy příloh apod.
- ...


1.3.2. Pracovní postup - jak to celé vlastně funguje ?
Prvním krokem je samozřejmě registrace na fóru a určité "osahání" navigace, ovládání a vkládání příspěvků.
Dalším krokem je přihlášení se (dobrovolně Very Happy) k činnosti editační / moderátorské. Napište mi soukromou zprávu spolu s tím, zdali chcete opravdu plnohodnotně moderovat, nebo zdali chcete jen pomoci v některé z výše nastíněných oblastí.
Podle toho vám přidělíme oprávnění a domluvíme pracovní postup pro danou oblast.
URL : https://www.valka.cz/Hledame-spolupracovniky-t171231#523919 Verze : 2

1.4. Foto a video
Obrazový a video materiál dominuje současnému internetu, a ne nadarmo se říká, že jeden obrázek je lepší než tisíc slov Very Happy


Mnoho z nás tráví dovolené a různé výlety poblíž vojenské techniky, zbraní, pevností, ale cestováním po historických městech a pamětihodnostech celého světa.


Máme zájem o fotografie, a to jak současné, tak historické, v podstatě všeho kolem
- vojenské techniky, zbraní, munice
- snímky letecké techniky Československa a České republiky do naší databáze jednotlivých letadel
- vojáků
- válek, bitev, bojišť
- vojenských hřbitovů
- měst a obcí, významných dominant, památek, kostelů apod
- hradů a zámků i mimo ČR
- vojenských základen, kasáren (pozor na platnou legislativu dané země !!!)
- muzeí s vojensko-historickou tématikou
- "walkaroundy" libovolné vojenské techniky
- leteckých dnů, tankových dnů, renactmentu a bojových ukázek apod.


Kromě toho uvítáme i videa z různých akcí, například
- dny armády, tankové dny, letecké dny apod.
- ukázky techniky
- videa zachycující prostředí, krajinu a okolí bojišť, vojenské hřbitovy apod.
- jakékoliv historické video materiályFotografie je možno vkládát přímo do fóra jako přílohy (v případě jednotlivých fotografií), nebo do fotogalerie (v případe větších a početnějších celků), videa je možno nahrát buď do naší galerie, videoportálu nebo na youtube a vložit jako speciální značku.


Pokud máte k dispozici takovýto materiál, neváhejte mě kontaktovat přes soukromou zprávu, abychom se domluvili na nejvhodnější formě vložení.
URL : https://www.valka.cz/Hledame-spolupracovniky-t171231#523927 Verze : 0

1.5. Mapové podklady a práce s editorem map
Další specifickou kapitolou naší práce je tvorba mapových podkladů a zanášení "geo" informací na mapu.


Tento postup je do určité míry specifický. Kombinuje totiž známé mapové prostředí (které známe např. z www.mapy.cz nebo maps.google.cz ) s informacemi dostupnými na tomto fóru, tedy informacemi o jednotkách, jejich dislokacích, kasárnách a vojenských základnách, opevnění apod. A to celé ještě v závislosti na čase. Tedy dislokace jednotky je proměnlivá v čase, zejména v době válek, jak daná jednotka postupuje prostorem bojů, útočí a ustupuje, vrací se na odpočinek či znovuvybudování apod. Pevnosti jsou v čase budovány, bráněny a dobývány, ničeny apod. Na mapě kromě těchto prvků zachycujeme i další informace, jako jsou průběhy fronty, stanovené cíle útoku, sektory a hranice, směry útoku a postupu jednotek, a mnohé další doplňkové informace.


Pokud se chcete zapojit do této práce, máme k dispozici webové rozhraní pro práci s mapami, vše postavené na aplikaci Geoserver - prostředí se příliš neliší od klasických map například na maps.google.com resp. Google Earth aplikaci. Zkušenější uživatelé se mohou zapojit do tvorby stylů, vývoje nových funkcí a administrace celého prostředí.


Opět, v případě zájmu stačí zaregistrovat se zde na fóru (viz bod 1.1.1) a kontaktovat mě přes soukromou zprávu.
URL : https://www.valka.cz/Hledame-spolupracovniky-t171231#523933 Verze : 0

1.6. Programování a vývoj
Tato část je poměrně specifická - po celou dobu své historie byl totiž server valka.cz vyvíjen a budován pouze mnou, za pomoci řady knihoven a skriptů, převážně PHP a JavaScript / jQuery.


V současnosti používáme verzi fóra, která využívá MVC platformu PhalconPHP, jedná se tedy o setrvání v PHP a mySQL, k tomu opět jQuery, Twitter Bootstrap 3. Nevytváří se specificky mobilní verze, design by měl být dostatečně flexibilní k zobrazování na monitorech i displejích tabletů a telefonů.


K tomu se pojí implementace geografického informačního systému, který by měl sdílet část dat s fórem, a prezentovat výstupy v klasické HTML podobě. Používáme Geoserver (JAVA) a PostGIS databázi.


A nad rámec toho se zvažuje implementace Neo4J grafické databáze pro vyhledávání pomocí vazeb mezi položkami, což je doposud realizováno parsováním textu příspěvků dle šablon. Možnosti celé platformy jsou výrazně rozsáhlejší, než na co mi zatím stačí čas, i ze se tedy pomoc hodí.


Pokud se tedy chcete zapojit do rozmýšlení a implementování nových vlastností serveru valka.cz, pošlete mi stručné představení sama sebe na adresu havelka@valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Hledame-spolupracovniky-t171231#513748 Verze : 1

3.1. NávštěvnostI něco tak prostého, jako pravidelná návštěvnost našich stránek, nám pomáhá. Víme, že máme čtenáře, kteří naší práci sledují, čtou články, že to neděláme zbytečně. Na základě návštěvnosti prodáváme reklamu a získáváme tak prostředky na další provoz. Už jenom tím, že naše stránky pravidelně navštívíte, nám tedy pomůžete !


3.2. SdíleníKdo v současnosti nemá Facebook, Twitter, Google+ či jinou z nespočtu sociálních sítí, jako by nebyl. Nechme stranou důvody, proč se do dění na sociálních sítích nezapojit, ale pokud patříte mezi ty, kteří nějaký ten sociální profil mají, můžete pomoci - stačí "lajkovat" jednotlivé stránky na valka.cz, které se vám líbí, které právě čtete, a které třeba zaujmou i některého z vašich přátel a známých na té či oné sociální síti. Sdílejte zajímavé informace a přidejte k tomu URL naší stránky, ať si zájemci mohou přečíst celý článek nebo příspěvek na fóru. Připněte si na Pinterestu naše obrázky. Tweetujte naše odkazy. Nebo se zapojte do našich skupin na Facebooku

www.facebook.com

na Google Plus

plus.google.com

sledujte náš Twitter

https://twitter.com/valka_cz

a prostě buďte v obraze Smile
URL : https://www.valka.cz/Hledame-spolupracovniky-t171231#514199 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více