Main Menu
User Menu

Hlavní střelecký seržant

Master Gunnery Sergeant

Master Gunnery Sergeant

Česky: Hlavní střelecký seržant
English: Master Gunnery Sergeant
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Seržant
Link to the Dictionary Entry Sergeant
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Hlavni-strelecky-serzant-t241418#667903Verze : 0
MOD