Main Menu
User Menu

Hlavní seržant

Master Sergeant

Master Sergeant

Česky: Hlavní seržant
English: Master Sergeant
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Seržant
Link to the Dictionary Entry Sergeant
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.06.1953 Sorenson, Richard Keith
DD.11.1955 Sorenson, Richard Keith
DD.MM.RRRR England, Eric Roy

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Hlavni-serzant-t241235#667390Verze : 1
MOD