Main Menu
User Menu

Herrera y Díaz del Valle, Justo Vicente

     
Příjmení:
Surname:
de Herrera y Díaz del Valle
Jméno:
Given Name:
Justo Vicente José
Jméno v originále:
Original Name:
-
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
19.07.1786 Tegucigalpa, Honduras
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
XX.XX.XXXX ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Hlava štátu Honduras
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
honduraseducacional.com
atlaswords.com
URL : https://www.valka.cz/Herrera-y-Diaz-del-Valle-Justo-Vicente-t87917#326159Verze : 0
MOD
Justo Vicente José de Herrera y Díaz del Valle*19.7.1786 Tegucigalpa, Honduras
+?Hlava štátu Honduras /28.5.1837-3.9.1838/V roku 1837 na základe situácie legislatívne zhromaždenie zvolí ako hlavu štátu Honduras Justo Vicente José Herreru Díaza del Valle.


V tomto roku 1837, Honduras čelí epidémii choery, čo je dôvodom, že všetky sily a štátne kapacity sú venované sanitárnym opatreniam a bojom s epidémiou. Hlava štátu vydáva dekrét o zriadení sanitárnych zasadnutí, ktoré majú za úlohu dohliadať a rozdelovať lieky postihnutým prostredníctvom štátnych úradov v každom z departmánov. Aj cez toto úslie vlády v mnohých mestách a dedinách sú registrované úmrtia. Napríklad iba v Gracias, Lempira, bolo zaznamenanćh 400 úmrtí.


Prezident Herrera Díaz y Valle bol zakladateľom oficiálneho týždeníku (Semanario Oficial de Honduras) ako ofici¡alnej publik¡acie o dekrétoch a dohodách štátu. Taktiež zaviedol dane pre občanov, prićom daň činila 1,50 peso ročne, zaviedol oficiálnu štatistiku krajiny, prostredníctvom lokálnych úradov, ktoré viedli matrićné záznamy ako aj mapy lokalít.


Na to, aby sa zreforomovala ústava z roku 1825 zvolal ústavné zhromaždenie 1.6.1838 a taktiež za účelom zvolenia jeho nástupcu vo funkcii. Ústavné zhromaždenie sa zišlo v Comayagua 7.10.1838, pričom zhromaždeniu predsedal poslanec za Gracias, lic. Juan Nepomuceno Fernández Lindo y Zelaya.


16.6.1838, legislatívne zhromaždenie ratifikovalo dekrét z 30.5.1838 federálneho kongresu so sídlom v Salvadore, kde sa ustanovovalo že štáty strednej ameriky sú slobodné pri voľbe svojej vlády.


Keď však priśiel tento dekrét k hlave štátu, Justo Herrera ho zrušil, čo bolo krokom k osamostatneniu sa Hondurasu od federácie, nakoľko nepovažoval za potrebné aby rešpektoval nariadenia alebo výnosy federálneho parlamentu. V tomto čase sa začínajú konflikty medzi federalistami a separatistami.


Zo zdravotných dôvodov odovzdáva úrad hlavy štátu 3.9.1838 Josému Manuelovi Martínezovi.


zdroj:
honduraseducacional.com
atlaswords.com
URL : https://www.valka.cz/Herrera-y-Diaz-del-Valle-Justo-Vicente-t87917#326158Verze : 0
MOD