Main Menu
User Menu

Heckler & Koch HK416

     
Název:
Name:
Heckler & Koch HK416
Originální název:
Original Name:
Heckler & Koch HK416
Kategorie:
Category:
útočná puška
Výrobce:
Producer:
DD.MM.2004-DD.MM.RRRR Heckler & Koch GmbH, Oberndorf am Neckar
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
3,02 kg
Ráže:
Calibre:
5,56 mm
Náboj:
Cartridge:
5,56 NATO
Délka:
Length:
797 / 701 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
264 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
20, 30
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
850 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
884 m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Další z vylepšených kopií karabiny M4.
Zdroje:
Sources:
www.heckler-koch.com
URL : https://www.valka.cz/Heckler-Koch-HK416-t48320#458731Verze : 1
MOD
URL : https://www.valka.cz/Heckler-Koch-HK416-t48320#188645Verze : 0

URL : https://www.valka.cz/Heckler-Koch-HK416-t48320#188646Verze : 0URL : https://www.valka.cz/Heckler-Koch-HK416-t48320#188647Verze : 0
HK416
(c) REMOV


Karabinek M4A1 (lub jeden z jego klonów) stał się na początku XXI wieku niemal standardową bronią jednostek specjalnych. Do jej niezwykłej popularności przyczynił się rozpoczęty w 1993 dosyć program SOPMOD M4, zainicjowany przez amerykańskie Dowództwo Operacji Specjalnych, którego celem było po pierwsze – określenie dodatkowego wyposażenia, które komandos mógłby w zależności od postawionego przed nim zadania zamocować na swoim karabinku, po drugie zaś stworzenie jakiegoś systemu montażowego, który pozwoliłby na dowolną i szybką konfigurację takiego sprzętu.


Był to dosyć rewolucyjny krok – do tej pory bowiem broń w ogóle nie miała możliwości mocowania dodatkowego wyposażenia (choć najczęściej istniały pozwalające na to wyspecjalizowane modele) lub posiadała jedną podstawę pod celownik (z boku lub na grzbiecie). Jednak postęp techniki doprowadził na przełomie lat 80. i 90. do szerokiego rozpowszechnienia taniej elektroniki, a co za tym znaczny idzie spadek cen na przykład celowników optoelektronicznych, co pozwoliło wyposażyć w nie może jeszcze nie każdego żołnierza (choć bardzo bogate państwa są tego bliskie), ale z pewnością każdego komandosa. Sprzęt, dzięki miniaturyzacji był coraz mniejszy i lżejszy, a zatem nie obciążał zbytnio broni i łatwo się na niej mieścił. Dzisiaj nikogo nie dziwi karabinek automatyczny z podwieszonym granatnikiem, celownikiem holograficznym z przystawką noktowizyjną, wskaźnikiem laserowym, oświetleniem bojowym czy chwytem przednim.


Wprowadzono zatem uniwersalną szynę montażową pod każdy możliwy rodzaj wyposażenia, MIL-STD-1913 (Picatinny), zaś do samego karabinka M16/M4 stworzono w miejscu łoża system szyn RAS rozmieszczonych co 90° stopni dookoła lufy. Następnie pojawiła się lista sprzętu uznanego za standardowe elementy SOPMOD. Należały do nich: celownik optyczny (ACOG 4x), celownik kolimatorowy (ACOG Reflex), celownik noktowizyjny, zapasowy celownik mechaniczny, dodatkowy chwyt przedni, laserowe wskaźniki/oświetlacze celów pracujące w paśmie widzialnym i podczerwieni (AN/PEQ-2), oświetlenie bojowe, tłumik dźwięku oraz granatnik M203A1 z 229-mm lufą wraz z celownikiem drabinkowym.


Wady M4
Niemniej jednak, M4 pomimo swoich niezaprzeczalnych zalet do których należy funkcjonalność (możliwość szybkiej wymiany magazynka, rozłożenie przełączników, obecność zatrzasku zamka), możliwość dowolnej konfiguracji broni dzięki podziałowi komory zamkowej na dwie części, stabilność podczas prowadzenia ognia wynikająca z układu liniowego czy kolba o regulowanej długości oraz programowi SOPMOD ma jedną podstawową wadę – jest znacznie bardziej podatny na zanieczyszczenia niż inne, nowoczesne konstrukcje. Wynika to z konstrukcji broni – brakuje w niej rury gazowej i tłoka, zastąpionej przez cienką, długą rurkę doprowadzającą gazy prochowe bezpośrednio do suwadła. Taki układ powoduje częste zapychanie się rurki resztkami materiału miotającego, a także nadmierne zanieczyszczenie komory zamkowej. O ile M4 jest odpowiednio czyszczony i smarowany, a natężenie prowadzonego ognia nie jest zbyt duże funkcjonuje poprawnie, ale komandos nie zawsze może sobie pozwolić na wybór warunków prowadzenia ognia i nie zawsze znajduje czas na dokładną i częstą konserwację karabinka.


Niemiecka modernizacja
To wszystko doprowadziło do rozpoczęcia programu SCAR w wyniku którego miała powstać nowa broń dla amerykańskich jednostek specjalnych. US SOCOM zdecydował się na karabinek produkcji FN Herstal, którego pierwsza partia próbna została zamówiona w połowie 2006. Jednak nie jest to bynajmniej koniec rodziny M16/M4, która jeszcze przez długie lata będzie pozostawała na wyposażeniu wojska. Co więcej, może się okazać, że zamiast kupować całkiem nową konstrukcję, Amerykanie mogą zdecydować się na modernizację swojej broni, bowiem w ciągu ostatnich dwóch lat pojawiło się kilka takich propozycji.


W 2001 prace koncepcyjne nad dostosowaniem amerykańskiego karabinka do wymagań XXI wieku rozpoczęli Niemcy z koncernu Heckler & Koch (m.in. filmując broń za pomocą systemów kamer o dużej szybkości i dokładnie analizując cykl jej działania). W 2004 zaprezentowali w USA nowy karabinek HKM4 – nazwany później, po protestach Colta, HK416 – będący próbą modyfikacji M4 i wyeliminowania jej największych wad. Konstruktorzy z Oberndorfu wyeliminowali piętę achillesową systemu Stonera – cienką rurkę doprowadzającą gazy bezpośrednio do suwadła, zastępując ją daleko bardziej niezawodnym rozwiązaniem z rurą gazową i tłokiem (układ z krótkim ruchem tłoka), będącym pochodną rozwiązania zastosowanego w G36. Wyeliminowało to skądinąd kolejną negatywną cechę broni, jaką było nadmierne rozgrzewanie się jej podczas prowadzenia ognia (w M4 gorące gazy dostarczane są bezpośrednio do wnętrza suwadła, a dalej i do komory zamkowej). Dzięki temu, szacuje się, że ilość zanieczyszczeń osadzających się w samej komorze, na zamku i suwadle spadła o jedną dziesiątą (innymi słowy wystrzelenie 1000 pocisków w HK416 będzie miało taki efekt, jak 100 przez typowy karabinek M4). Dzięki temu znacznie poprawiła się żywotność mechanizmów wewnętrznych. Co więcej, bez problemów działają również odmiany subkarabinkowe, ze skróconymi lufami (na przykład 254-mm). Oczywiście zmiany systemu gazowego pociągnęły za sobą dodatkowo przekonstruowanie suwadła.


HK416 nie jest jedyną konstrukcją zmodernizowaną w ostatniej dekadzie przez niemiecką firmę. Na początku lat 90. otrzymała bowiem kontrakt na modyfikację brytyjskiego systemu broni strzeleckiej SA80 (składającego się z karabinków L85A1 i L86A1) do standardu A2. Nikt specjalnie nie ukrywa, że to właśnie powodzenie tej operacji zadecydowało o podjęciu się na własną rękę prób zmian amerykańskiej broni.


Magazynek
Jedną z głównych przyczyn zacięć M4 są również delikatne magazynki z M16, deformacja ich szczęk wpływa na poprawne funkcjonowanie broni. Stąd też Niemcy modernizując brytyjski karabinek SA80 wprowadzili do niego również nowy magazynek. Po zapoznaniu się z jego konstrukcją i po przeprowadzonych testach, amerykańskie Dowództwo Wojsk Specjalnych, po latach zmagań z tworami rodzimych producentów, zdecydowało się zakupić ciężkie, stalowe 30-nabojowe magazynki H&K o wysokiej niezawodności. Podlegające USSOCOM Dowództwo Operacji Specjalnych Armii Stanów Zjednoczonych (USASOC, ulokowane w Forcie Bragg) zamówiło ich 155 000. Producent twierdzi, że stosowanie ich w M16/M4 zmniejsza szansę na zacięcie tej broni o ok.30%.


Podsumowanie
HK416 to szczytowe jak dotąd osiągniecie w rozwoju rodziny M16, acz złośliwi dodają, że wprowadzone 40 lat za późno (Colt stworzył pierwsze M16 z mechanizmami gazowymi już dawno temu, ale głównie z powodów ekonomicznych i logistycznych – M16A1 był wówczas już bardzo rozpowszechniony – taka odmiana nie została przyjęta do uzbrojenia). Zauważając możliwości jakie kryją się w modernizacji M4, zachęciło to do działania również i Colta, który w 2006 na Shot Show wystawił własny model wyposażony w system z tłokiem i tłoczyskiem LE1020/M5. Rok wcześniej zmodyfikowany karabinek P-416 z systemem gazowym, którego genezy można się doszukiwać w karabinie FN FAL, pokazała niewielka firma Patriot Ordnance Factory.


HK416 wywołał duże zainteresowanie na amerykańskim, ale i europejskim rynku. Zewnętrznie był to nadal karabinek M4, broń do której wszyscy się przyzwyczaili i do której w istnieją tysiące rozmaitych akcesoriów. Z punktu widzenia armii amerykańskiej lepiej jest wprowadzić do uzbrojenia zmodyfikowany system (wystarczy wymienić górną część komory zamkowej) niż zupełnie nową konstrukcję. Początkowo HK416 promowano jedynie na rynku amerykańskim, ale zainteresowanie karabinkiem w Europie liczne pytania ze strony przedstawicieli francuskich, holenderskich, brytyjskich czy włoskich jednostek specjalnych, spowodowały zmianę tej polityki.
URL : https://www.valka.cz/Heckler-Koch-HK416-t48320#188693Verze : 0
vo výzbroji 5.PŠU
zdroj: mosr.sk
URL : https://www.valka.cz/Heckler-Koch-HK416-t48320#377476Verze : 0
MODURL : https://www.valka.cz/Heckler-Koch-HK416-t48320#378665Verze : 0
MOD