Main Menu
User Menu

Hamada, Ludvík

     
Příjmení:
Surname:
Hamada
Jméno:
Given Name:
Ludvík
Jméno v originále:
Original Name:
Ludvík Hamada
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál V. hodnostní třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
14.10.1868 Uherský Brod /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Hamada-Ludvik-t107102#381797Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Hamada
Jméno:
Given Name:
Ludvík
Jméno v originále:
Original Name:
Ludvík Hamada
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1879-DD.06.1885 Arcibiskupské gymnasium, Kroměříž
DD.09.1885-DD.07.1887 Státní reálné gymnasium, Kroměříž
DD.10.1887-DD.06.1889 Bohoslovecká fakulta, Olomouc
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1889-DD.05.1890 Škola jednoročních dobrovolníků, Lwów
DD.01.1900-DD.07.1900 Sborová důstojnická škola, Innsbruck
DD.08.1910-DD.11.1910 Armádní dělostřelecká škola, Hajmáskér
DD.05.1922-DD.07.1922 Informační kurs pro generály a štábní důstojníky, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1890 kadet rakousko-uherské branné moci
01.11.1891 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1895 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.05.1905 setník rakousko-uherské branné moci
01.01.1915 major rakousko-uherské branné moci
01.01.1917 podplukovník rakousko-uherské branné moci
15.11.1918 podplukovník dělostřelectva
26.04.1920 plukovník dělostřelectva
29.12.1922 generál V. hodnostní třídy
01.05.1927 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1920-01.12.1921 Velitel : Velitelství dělostřelectva 3. divise
01.12.1921-29.12.1922 Velitel : 3. polní dělostřelecká brigáda
29.12.1922-DD.01.1927 Velitel : 3. polní dělostřelecká brigáda

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1889-DD.11.1889 jednoroční dobrovolník Sborového dělostřeleckého pluku č. 11, Lwów
DD.11.1889-DD.05.1890 vojenské studium, Lwów
DD.05.1890-DD.11.1891 velitel dělostřelecké čety Sborového dělostřeleckého pluku č. 11, Lwów
DD.11.1891-DD.01.1894 velitel dělostřelecké čety Houfnicového dělostřeleckého oddílu č. 22, Lwów
DD.01.1894-DD.11.1898 velitel dělostřelecké čety Divisního dělostřeleckého pluku č. 32, Lwów
DD.11.1898-DD.01.1900 zástupce velitele dělostřelecké baterie Divisního dělostřeleckého pluku č. 41, Salzburg
DD.01.1900-DD.07.1900 vojenské studium, Innsbruck
DD.07.1900-DD.11.1903 zástupce velitele dělostřelecké baterie Divisního dělostřeleckého pluku č. 41, Salzburg
DD.11.1903-DD.09.1907 profesor Kadetní školy pěchoty, Praha
DD.09.1907-DD.11.1907 velitel muničního parku Sborového dělostřeleckého pluku č. 8, Praha
DD.11.1907-DD.08.1910 velitel dělostřelecké baterie Divisního dělostřeleckého pluku č. 23, Praha
DD.08.1910-DD.11.1910 vojenské studium, Hajmáskér
DD.11.1910-DD.11.1911 velitel dělostřelecké baterie Divisního dělostřeleckého pluku č. 23, Praha
DD.11.1911-DD.05.1913 velitel muničního parku Divisního dělostřeleckého pluku č. 3, Kraków
DD.05.1913-DD.07.1914 velitel náhradní baterie Divisního dělostřeleckého pluku č. 3, Kraków
DD.07.1914-DD.12.1914 velitel dělostřelecké baterie Divisního dělostřeleckého pluku č. 3, východoevropské válčiště
DD.12.1914-DD.05.1915 dělostřelecký referent štábu Pěší divise č. 5, východoevropské válčiště
DD.05.1915-DD.01.1917 dělostřelecký referent štábu VIII. sboru, východoevropské válčiště
DD.01.1917-DD.11.1918 velitel Polního dělostřeleckého pluku č. 105, východoevropské a italské válčiště
DD.11.1918-DD.01.1919 zástupce velitele Dělostřeleckého pluku č. 1, Praha
DD.01.1919-DD.10.1919 velitel dělostřelectva Pěší brigády č. 2, slezské a slovenské válčiště
DD.10.1919-DD.01.1920 zástupce velitele Posádkového velitelství Praha
DD.01.1920-DD.07.1920 velitel Oddílu hrubého dělostřelectva č. 101, Kostelec nad Labem
DD.07.1920-DD.12.1921 velitel Velitelství dělostřelectva 3. divise, Litoměřice
DD.12.1921-DD.05.1922 velitel Polní dělostřelecké brigády 3, Litoměřice
DD.05.1922-DD.07.1922 vojenské studium, Praha
DD.07.1922-DD.04.1927 velitel Polní dělostřelecké brigády 3, Litoměřice
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1915

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1916

Vojenská záslužná medaile stříbrná
Silver Military Merit Medal
Silberne Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1917

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-

DD.MM.1917

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

DD.MM.1917

Řád železné koruny 3. třída
Order of Iron Crown 3rd Class
Orden der Eisernen Krone III. Kl.
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Hamada-Ludvik-t107102#381798Verze : 0
MOD