Main Menu
User Menu

Hadrianus I.

Papež Hadrian I.


(??? - 795)


- papežem 1. února 772 - 26. prosince 795
URL : https://www.valka.cz/Hadrianus-I-t27204#97061Verze : 0
Papež Hadrián I. (96. papež)


Římský šlechtic.
Zvolen 1. února 772 po papeži Štěpánu III. (IV.)


Hadrián I. chtěl mír se všemi, ale langobardské výboje jej donutili přiklonit se k Frankům. Požadoval po Desideriovi, králi langobardském, aby dodržel slib daný předchozímu papeži, že vrátí rozsáhlá území na Apeninském poloostrově do vlastnictví papežů. Desiderius odmítl a oblehl na přelomu roku 772/773 Řím. Nezastavila jej ani hrozba exkomunikace. Papež proto požádal o pomoc Karla Velikého, který oblehl Pavii, hlavní longobardské město, Desideria sesadil a poslal do vyhnanství, čímž langobardská říše zanikla.


Po válce se Karel zastavil v Římě a obnovil slib vytvořit církevní stát, s předáním slíbených území však nespěchal a zárověň chtěl mít nad darovaným územím kontrolu, navíc po papeži Hadriánu oplátkou požadoval jiná území (Toskánsko a Spoleto).

Podruhé přicestoval Karel do Říma v roce 781, souhlasil s tím, že církevní stát bude zahrnovat území vevodství římského, ravenského exarchátu, jižní Toskánsko a Pentapolis.O další území se církevní stát zvětšil při třetí Karlově návštěvě roku 787. Papež z vděčnosti za zvětšení a upevnění papežského státu, podporoval Karla a jeho politiku.


Při generálním koncilu roku 787 v Nikaji, došlo k povolení uctívat obrazy (ikonolatrie), obnovil vztahy mezi Římem a Konstantinopolí, papežské listiny už nebyly datovány rokem vlády císaře, ale rokem pontifikátu papeže. I papežské mince nesli místo císaře, obraz papeže Hadriána. Kvůli tomuto koncilu a jeho rozhodnutím, došlo ke konfliktu Hadriána s Karlem, obávajícím se usmíření zápaní a východní církve a posílení její moci.


Karel Veliký se vyhlásil hlavním obráncem pravé víry, ohrožované rozhodnutími koncilu. V roce 794 svolal synod do Frankfurtu, kde bylo uctívání obrazů znovu zavrženo. Časem se tedy vše špatné zapomenuto a došlo k usmíření Karla Velikého s papežem Hadriánem I. .


Papež Hadrián zemřel 25. prosince 795.
Pohřben v Římě v bazilice sv. Petra.
Jeho nástupcem zvolen papež Lev III.


Zdroj:
P.G. MAXWELL-STUART - Papežové - život a vláda od sv.Petra k Janu Pavlu II.
JOSEF GELMI - Papežové - Od svatého Petra po Jana Pavla II.
URL : https://www.valka.cz/Hadrianus-I-t27204#101521Verze : 0