Main Menu
User Menu

HRV - Strijela-10CROA1

Začiatkom 90. rokov 20 storočia sa v Juhoslávii pripravovala licenčná výroba PLRK Strela-10M (podľa niektorých informácii Strela-10M2) s využitím modifikovaného podvozku M-80A. Jeden z prototypov tohto PLRK (M-90 Sava) zostal po rozpade Juhoslávie na území novovzniknutej Chorvátskej republiky, spolu s bližšie neurčeným počtom samotných bojových vozidiel 9A34M/9A35M dodaných zo ZSSR.


Pripravovanú licenčnú výrobu v Chorvátsku využili tak, že implementovali modifkované odpaľovacie zariadenie PLRK Strela-10M na obrnený podvozok vozidla TAM-150 (z dôvodu nedostatku vhodných podvozkov MT-LB po skončení občianskej vojny) - vznikol tak PLRK Strijela-10CROA1 (SLRS S-10CRO A1). Z dostupných zdrojov vyplýva že takto vyrobili minimálne 6 bojových vozidiel (s opciou na ďalšie 3 do roku 2012), pričom ďalšie 3 vozidlá využívajú pásový podvozok MT-LB.Základné TTD bojového vozidla na podvozku TAM-150:
Dĺžka: 7300 mm
Šírka: 2700 mm
Hmotnosť: 10800 kg
Výška:
- v pochodovej polohe 2400 mm
- v bojovej polohe: 3635 mm
Rýchlosť:
- na komunikáciách do 90 km/hod
- v teréne do 35 km/hod


Pohon: 6x6
Stúpanie: max 70%
Nájazdový uhol: 35%
Bočný náklon: 35%
Výstupnosť: 515 mm
Prekročivosť: 600 mm
Brodivosť: 1000 m


Palebný priemer: 8 raokiet (4 na odpaľovacom zariadení, 4 vo vnútri vozidla
Streľba za pohybu: do rýchlosti 30 km/hod.
Zistenie cieľa:
- autonómne prostredníctvom optického zameriavača s TV a termovíznou kamerou
- diaľkovo udaním parametrov (azimut, námer, diaľka) zistených rádiolokátorom


Prostriedok je schopný zistiť či je cieľ v priestore odpálenia rakety prostredníctvom integrovaného rádiolokačného diaľkomera.


Munícia: 9M31M, 9M37, 9M37M, 9M333


Priestor účinnej pôsobnosti prostriedku je definovaný:
- výška letu cieľa 25-3000 m
- šikmá diaľka k cieľu: do 5000 m
- rýchlosť cieľa na prílete: do 1500 km/hod
- rýchlosť cieľa na odlete: do 1100 km/hod


Stredná rýchlosť rakety: 500 m/s
Obsluha: 3 osoby
Zdroj: en.wikipedia.org

HRV - Strijela-10CROA1 - S-10CRO A1 (wikimedia)

S-10CRO A1 (wikimedia)
HRV - Strijela-10CROA1 - S-10CRO A1 (wikimedia)

S-10CRO A1 (wikimedia)
URL : https://www.valka.cz/HRV-Strijela-10CROA1-t177195#521981Verze : 0
MOD