Main Menu
User Menu

Gordon, Charles George

General-major Charles G. Gordon – voják a diplomat


(1833 - 1885)Narodil se 28. ledna 1833 jako potomek skotského šlechtického rodu, ze kterého pocházeli významní vojevůdci – George Gordon, spojenec Filipa II. proti Angličanům, John Gordon - Valdštejnův plukovník či Patrick Gordon – generál Petra Velikého. Charles Gordon navázal na tradice svých předků, vstoupil do armády a stal se důstojníkem. Vyznamenal se v tzv. krymské válce v letech 1853 – 56, během které byl povýšen na plukovníka.


Svoji kariéru diplomata zahájil v roce 1860, kdy byl pověřen čínskou vládou, aby vytvořil jednotku schopnou ubránit Šanghaj proti armádě Chung Siou-čchüana – vůdce tchajpchingů. Gordon využil technické převahy nad protivníkem a v čele 3500 dobře vycvičených čínských vojáků uhájil město proti mnohonásobné přesile. Za tento úspěch si vysloužil přídomek „Číňan“ Gordon. Později působil jako voják v Kapsku, Indii a Egyptě.


V roce 1873 se již jako brigádní generál, stal guvernérem v jižním Súdánu, kde měl z rozkazu egyptského chedíva Ismaíla Paši nastolit mír a vymýtit obchod s otroky. Jeho mise byla úspěšna a roku 1879 se stal dokonce generálním guvernérem celého Súdánu. Po dvou letech se vrátil do Velké Británie jako hrdina a byl povýšen na generálmajora.


Roku 1883 se na žádost britské vlády znovu ujal úřadu jako generální guvernér v Súdánu, aby se vypořádal s povstáním tzv. mahdistů. Již o rok později byl ale nucen britské a egyptské oddíly ze země evakuovat. Sám přitom zůstal s posádkou v hlavním městě Chartúmu, který byl armádou Muhammada Ahmadamahdího obležen. Gordon byl zkušený generál a chtěl zopakovat svůj úspěch z roku 1860 při obraně Šanghaje. Tentokrát však byly britské síly příliš slabé, než aby mohly vzdorovat počtu a fanatismu mahdího stoupenců. I tak mahdí obléhal Chartúm celých deset měsíců, než se mu podařilo proniknout obranou a zmasakrovat britskou posádku ve městě. Se svými vojáky padl 26. ledna 1885 i generál Charles G. Gordon.
URL : https://www.valka.cz/Gordon-Charles-George-t29125#103178Verze : 0