Main Menu
User Menu

Gogun, Alexander: Stalinova komanda. Ukrajinské partyzánské jednotky v letech 1941-1944

     
Název knihy:
Name of the book:
Stalinova komanda. Ukrajinské partyzánské jednotky v letech 1941-1944
Autor:
Author:
Alexander Gogun
Místo vydaní:
Published in:
Praha
Nakladatelství:
Publisher:
Academia
Rok vydání:
Year of Publication:
2019
Počet stran :
Pages:
464
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
978-80-200-2920-1
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
Úvod (9)
Kapitola první: Zakládání partyzánských oddílů na Ukrajině a způsob velení (26)
Kapitola druhá: Stručný přehled dějin sovétské partyzánské války na Ukrajině (67)
Kapitola třetí: Základní oblasti činnosti rudých partyzánů (135)
Kapitola čtvrtá: Složení partyzánských jednotek (260)
Kapitola pátá: Problematické otázky dějin sovětské partyzánské války (295)
Kapitola šetá: Disciplinární prohřešky v partyzánských oddílech (319)
Kapitola sedmá: Vnitřní konflikty v partyzánském hnutí (359)
Místo závěru: Zvláštnosti stylu Stalinovy partyzánské války (417)
Překladatelská a redakční poznámka (438)
Seznam zkratek (440)
Použité zdroje a literatura (442)
Jmenný rejstřík (457)
Anotace:
Anotation:
Bezohledné uplatňování taktiky spálené země, úmyslné provokování okupační moci a vyvolávání odvetných opatření vůči civilnímu obyvatelstvu, ničení vlastních vesnic, chaotické získávání potravin od obyvatelstva doprovázené každodenními loupežemi, opilstvím, které se zvrhávaly v násilí a sexuální delikty, bratrovražedné vnitřní konflikty, operativní nasazení bakteriologických zbraní a konečně kanibalismus – tohle vše nebyly nahodilé excesy masového krveprolití ani spontánní lidová odezva na krutost vládnoucích nacistů, ale zákonité rysy Stalinovy malé vražedné války.
Recenze:
Review:
Kniha popisuje vznik, pôsobenie a bojovú činnosť partizánskych jednotiek na území dnešnej Ukrajiny.
Autor sa opiera o solídny výskum a množstvo ukrajinských, ruských, nemeckých a anglických prameňov. Búra mnohé do dnešnej doby opakované mýty, ktoré sprevádzali činnosť partizánskych jednotiek počas sovietsko-nemeckej vojny.
Rovnako sa venuje aj vzťahu partizánskych jednotiek k miestnemu obyvateľstvu, k poľským odbojovým jednotkám i k rôznym jednotkám ukrajinských nacionalistov.
URL : https://www.valka.cz/Gogun-Alexander-Stalinova-komanda-Ukrajinske-partyzanske-jednotky-v-letech-1941-1944-t223721#623037Verze : 0
MOD