Main Menu
User Menu

Generálplukovník zdravotnické služby

Colonel General of the Medical Service

Генерал-полковник медицинской службы

Česky: Generálplukovník zdravotnické služby
English: Colonel General of the Medical Service
По-русски: Генерал-полковник медицинской службы
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Generálplukovník
Link to the Dictionary Entry Colonel General
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Generalplukovnik-zdravotnicke-sluzby-t249758#688211Verze : 1
MOD