Main Menu
User Menu

Generálne kapitánie a vojenské regióny

General Capitacies and Military Regions of Spain

Capitanías Generales y Regiones Militares de España

Počiatok Generálnych kapitánii v zmysle vojenskej organizácie je možné nájsť počas vlády Felipe V v jeho nariadení z Nueva Planta 29.06.1707 na základe ktorého sa zrušili všetky inštitúcie a samostatné právomoci bývalých aragonských královstiev. Namiesto toho je zavedené nové územno správne členenie Španielska na 12 provincii podriadených tej istej jurisdikcii - Andalúzia, Aragón, Kastílie, Katalánsko, Extremadura, Galicia, Granada, Guipúzcoa, Navarra, Valencia, Mallorca a Kanárské ostrovy. Borbónsky Generál kapitán (do 1722 generálny velitel) vlastne v 1711 nahrádza funkciu habsburgského miestokrála a jeho fiigura vystupuje aj ako reprezentant štátnej politickej a výkonnej moci a predsedá Královskej audiencii.


Správu nad každou provinciou si delili medzi seba kapitán generál (vojenská správa a velenie nad jednotkami), audiencia (súdna a právna moc) a intendancia (správa nad ekonomickými záležitosťami). Práva a povinnosti kapitán generála boli upravené Královským rozkazom z 01.01.1714, polný maršál slúžil ako zástupca a hlavný velitel jednotiek na danom teritóriu a každá provincia mala na svojom území posádky a pevnosti ktorým velil brigadier al. plukovník. Generálny kapitán mal právomodc nad všetkými posádkami na jeho území, v prípade vojnového stavu a pohybe týchto jednotiek do pola al. do boja velenie nad týmito preberajú velitelia brigád al. armád respektíve.


Zvláštne postavenie mala posádka v Melilla ktorá v určitom obdoví bola súčasťou Granady y v inom období bola podriadená generálnemu velitelstvu Ceuta pod velením polného maršála. To isté sa aplikovalo na generálne velitelstvo Orán ktorý bol obsadený v 1708 turkami a znovuobsadený španielskom v 1732.


V 1714 sa vytvára kapiánia Nová Kastília a je rozpustená v 1773 a reorganizovaná v 1793.


V 1822 prichádza tzv. Liberálna trojročnica (Trienio Liberal), počas tohto obdobia sú generálne kapitánie reorganizované na 13 vojenských okresov a Navarské miestokrálovstvo je zrušné. Toto členenie nemá dlhú životnosť a končí sa aj s liberálnymi hnutiami v krajine a bývalé kapitánie sú obnovené.

vojenský okres / military districtsídlo okresuprovincie
12. vojenský okresPalmaBalerárske ostrovycensoarchivos.mcu.es
ejercito.defensa.gob.es
es.wikipedia.org
Andújar Castillo, F., (2004), Revista de Historia Moderna Anales de la Universidad de Alicante nº 22 "Capitanes generales y capitanías generales en el siglo XVIII", Espagrafic, Madrid
Mogaburo López, F., (2017), Historia orgánica de la grandes unidades (1475-2018), Ministerio de Defensa, Madrid

Generálne kapitánie a vojenské regióny - územnosprávne členenie poloostrova z 1716

územnosprávne členenie poloostrova z 1716
Generálne kapitánie a vojenské regióny - územnosprávne členenie poloostrova z 1766

územnosprávne členenie poloostrova z 1766
URL : https://www.valka.cz/Generalne-kapitanie-a-vojenske-regiony-t253872#697804Verze : 29
MOD
Diskuse