Main Menu
User Menu

GBR/POL - AP-5 (agentúrna rádiostanica)

AP-5 je rádiostanica ktorá vznikla po AP-5 rozšírením rozsahu. Bola vyrábaná vo Veľkej Británii Poliakmi pre potreby agentov vysadzovaných na území Európy. Polská továreň bola jednou z prvých ktorá začala vo VB vyrábať takéto kompaktné zariadenia. Prijímač a vysielač boli ladené samostatne a umožňovali poloduplexnú prevádzku.


Rozsah: 2 až 16 MHz
Prijímač: superhet so spätnou väzbou v detektore, plynulo ladený v troch podrozsahoch.
Prevádzka: A1, A3
Vysielač: jednostupňový, riadený kryštálom
Výkon: cca 8 W
Prevádzka: A1
Napájanie: sieť 110 a 220 V, batéria 6 V
Dosah cca 2500 km


Zdroj: vlastná zbierka
URL : https://www.valka.cz/GBR-POL-AP-5-agenturna-radiostanica-t89762#335307Verze : 0
MOD