Main Menu
User Menu

G rota 7. praporu Střelců [2007-souč.]

G Company, 7th Battalion of The Rifles

     
Název:
Name:
G rota 7. praporu Střelců
Originální název:
Original Name:
G Company, 7th Battalion of The Rifles
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.02.2007
Předchůdce:
Predecessor:
G rota Královských střeleckých dobrovolníků
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.souč.
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.02.2007-DD.MM.souč. 7. prapor Střelců
Dislokace:
Deployed:
01.02.2007-DD.MM.souč. Portway, West Ham, London

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- teritoriálna armáda
Zdroje:
Sources:
www.regiments.org
http://www.army.mod.uk/infantry/regiments
URL : https://www.valka.cz/G-rota-7-praporu-Strelcu-2007-souc-t121211#415308Verze : 0
MOD