Main Menu
User Menu
Reklama

Fyzilírský

Fusilier, Fusiliers

Česky:
Czech:
Fyzilírský
Anglicky:
English:
Fusilier, Fusiliers
Další názvy:
Other names:
Francouzsky / French - Fusilier, de fusiliers
Německy / German - Füsilier
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Fyzilirsky-t196986#566314Verze : 0
MOD
Příklady:


Nacistické Německo:
Füsilier-Regiment 22 = Fyzilírský pluk 22
Korps-Füsilier-Regiment Großdeutschland = Sborový fyzilírský pluk Großdeutschland


Francie:
1er régiment de fusiliers marins = 1. fyzilírský pluk námořní pěchoty


Velká Británie:
Royal Regiment of Fusiliers = Královský fyzilírský pluk


Kanada:
The Princess Louise Fusiliers = Fyzilírský pluk princezny Luisy
URL : https://www.valka.cz/Fyzilirsky-t196986#566315Verze : 2
MOD