Main Menu
User Menu

Fukue, Šinpei

Shinpei Fukue / 福栄真平

     
Příjmení:
Surname:
Fukue
Jméno:
Given Name:
Šinpei
Jméno v originále:
Original Name:
福栄真平 / ふくえ・しんぺい
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
14.01.1907 Tokyo /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
27.04.1946 Singapur /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: 102. divize
velitel: Pevnost Tokijský záliv
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
velitel: 15. brigáda
velitel: 63. pěší pluk
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://pwencycl.kgbudge.com/F/u/Fukei_Shinpei.htm
www.generals.dk
ja.wikipedia.org;
URL : https://www.valka.cz/Fukue-Sinpei-t146220#469647Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Fukue
Jméno:
Given Name:
Šinpei
Jméno v originále:
Original Name:
福栄真平 / ふくえ・しんぺい
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1909-27.05.1911 vojenská akadémia
07.12.1920-29.11.1923 armádne vojnové kolégium
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
26.12.1911 podporučík
DD.MM.RRRR poručík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.07.1927 major
DD.08.1931 podplukovník
01.08.1936 plukovník
09.03.1939 generálmajor
01.12.1942 generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
05.10.1937-09.03.1939 Velitel : 63. pěší pluk
10.06.1943-21.06.1944 Velitel : Pevnost Tokijského zálivu

Ručně vyplněné položky:
DD.12.1911-DD.MM.RRRR 3. peší pluk
DD.05.1925-DD.MM.RRRR pridelený ku Generálnemu štábu
DD.03.1928-DD.MM.RRRR velitel ? praporu 2. pešieho pluku
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR štáb divízie Imperiálnej gardy
DD.08.1931-DD.08.1931 3. peší pluk
DD.08.1932-DD.MM.RRRR 1. gardový peší pluk
15.03.1935-05.10.1937 pridelený ku Kwantungskej armády
05.10.1937-09.03.1939 velitel 63. pešieho pluku
09.03.1939-10.02.1940 pridelený k 16. náhradnej divízii
10.02.1940-01.07.1942 velitel 15. pešej brigády
01.07.1942-01.12.1942 velitel zajateckých táborov Malaysia, Singapore
01.12.1942-10.06.1943 velitel pevnosti 66. samostanej pešej brigády
10.06.1943-21.06.1944 velitel pevnosti Tokyjského zálivu
21.06.1944-DD.09.1945 velitel 102. divízie, Filipíny
DD.MM.1945-DD.MM.RRRR zatknutý a súdený pre podozrenie z vojnových zločinov
DD.MM.1946-DD.MM.RRRR zhliadnutý vinným a právoplatne a vykonatelne odsúdený k trestu smrti
27.04.1946-DD.MM.RRRR popravený
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://pwencycl.kgbudge.com/F/u/Fukei_Shinpei.htm
www.generals.dk
http://ja.wikipedia.org/wiki/福栄真平
URL : https://www.valka.cz/Fukue-Sinpei-t146220#469649Verze : 1
MOD
Fukue Šinpei velil zajateckým táborom v Malajsii po obsadení Japonskom. Pod jeho velením boli prinútení Britský vojnový zajatci podpísať záruku, že sa nepokúsia o útek pod hrozbou smrti, čim sa dopustil porušenia Haagskej konvencie o ochrane vojnových zajatcov. Sám Fukei nariadil popravu preukázatelne, minimálne 4 zajatcov ktorí sa pokúsili o útek.

Následne dostal Fukei pod svoje velenie 102. divíziu od jej aktivácie v júni 1944 na Filipínach. V októbri a novembri 1944 je divízia preplavená na Leyte ako posila pre obrancov ostrova. Fukei neuposlúchol priamy rozkaz na evakuáciu preživších svojich príslušníkov, za čo mal byť postavený pre vojenský súd. Avšak Imperiálne generálne velenie ignorovalo požiadavku o zostavenie súdu a tak ostáva v čele divízie až do jej kapitulácie v Cebu.

Fukei bol v 1946 obvinený a súdený z vojnových zločinov v Changi, Singapore zhliadnutý vinným a popravený zastreleným. Údajne jeho posledný výkrik bol "Banzai!"

http://pwencycl.kgbudge.com/F/u/Fukei_Shinpei.htm
www.generals.dk
ja.wikipedia.org;
URL : https://www.valka.cz/Fukue-Sinpei-t146220#469653Verze : 0
MOD