Main Menu
User Menu

Fukuda, Hikosuke

Hikosuke Fukuda / 福田彦助

     
Příjmení:
Surname:
Fukuda
Jméno:
Given Name:
Hikosuke
Jméno v originále:
Original Name:
福田彦助 / ふくだ・ひこすけ
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
05.11.1875 ?, prefektura Jamaguči /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
30.07.1962 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: Pevnost Shimonoseki
velitel: 6. divize
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://sakurataro.org/db/福田彦助
URL : https://www.valka.cz/Fukuda-Hikosuke-t181241#531399Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Fukuda
Jméno:
Given Name:
Hikosuke
Jméno v originále:
Original Name:
福田彦助 / ふくだ・ひこすけ
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vojenská deteská škola
DD.MM.RRRR-27.05.1896 Vojenská akadémia
13.12.1899-28.11.1902 Armádne vojnové kolégium
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
25.01.1897 podporučík
17.11.1899 poručík
19.12.1903 kapitán
21.12.1908 major
25.02.1913 podplukovník
18.08.1916 plukovník
10.08.1920 generálmajor
01.05.1925 generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
27.01.1917-12.10.1918 Velitel : 60. pěší pluk
01.05.1925-02.03.1926 Velitel : Pevnost Shimonoseki

Ručně vyplněné položky:
25.01.1897-DD.MM.RRRR 1. peší pluk
27.11.1902-DD.MM.RRRR 18. peší pluk
19.12.1903-DD.MM.RRRR Adjutant armáda Korea Chusatsu?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR štábny dôstojník Imperiálna garda
21.07.1904-17.03.1905 štábny dôstojník 3. divízia
17.03.1905-07.11.1905 štábny dôstojník 2. divízia
07.11.1905-22.02.1906 pridelený k Generálnemu štábu
22.02.1906-10.09.1906 ? sekcia Personálnej kancelárie Ministerstva vojny
10.09.1906-30.11.1907 pridelený k Generálnemu štábu
30.11.1907-24.06.1910 Resident v Vladivostoku
24.06.1910-15.06.1911 Resident v Odese
15.06.1911-21.05.1912 vojenský dôstojník na Ruskom velvyslanectve
21.05.1912-25.02.1913 velitel ? praporu 37. pešieho pluku
25.02.1913-10.08.1914 pridelený k 18. pešiemu pluku
10.08.1914-12.10.1915 velitel plukovného okresu Wakamatsu
12.10.1915-27.01.1917 pridelený k Generálnemu štábu
27.01.1917-12.10.1918 velitel 60. pešieho pluku
12.10.1918-20.08.1919 pridelený k Generálnemu štábu (velitel Tajnej vojenskej agentúry Omsk )
20.08.1919-10.08.1920 pridelený k pobočke velitelstva Urashio
10.08.1920-06.08.1922 velitel 6. pešej brigády
06.08.1922-01.05.1925 pridelený k veleniu 15. divízie
01.05.1925-02.03.1926 velitel pevnosti Shimonoseki
02.03.1926-19.04.1928 velitel 6. divízie
19.04.1928-09.09.1928 pobočka Jinan?
31.08.1929-DD.MM.RRRR Reserva
Vyznamenání:
Awards:

01.04.1906

Řád Zlatého luňáka 5. třídy
Order of Golden Kite 5th Class
功五級金鵄勲章 / こうごきゅうきんしくんしょう
-

01.11.1920

Řád Vycházejícího slunce 3. třída
3rd Class, The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon
旭日中綬章 / きょくじつちゅうじゅしょう
-

01.11.1920

Řád Zlatého luňáka 4. třídy
Order of Golden Kite 4th Class
功四級金鵄勲章 / こうよんきゅうきんしくんしょう
-

31.05.1922

Řád Posvátného pokladu 2. třídy
Order of Sacred Treasure 2nd Class
瑞宝重光章 / ずいほうじゅうこうしょう
-

01.11.1922

Řád Vycházejícího slunce 2. třídy
2nd Class, The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star
旭日重光章 / きょくじつじゅうこうしょう
-

01.08.1929

Řád Posvátného pokladu 1. třídy
Order of Sacred Treasure 1st Class
瑞宝大綬章 / ずいほうだいじゅしょう
-

05.09.1929

Velkostuha řádu Vycházejícího slunce
1st Class, Grand Cordon of the Order of the Rising Sun
勲一等旭日大綬章 / くんいっとう きょくじつだいじゅしょう
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://sakurataro.org/db/福田彦助
URL : https://www.valka.cz/Fukuda-Hikosuke-t181241#531442Verze : 1
MOD