Main Menu
User Menu

Fort Sumter

     
Název:
Name:
Sumterova pevnost
Originální název:
Original Name:
Fort Sumter
Další názvy:
Other Names:
-
Obec:
Municipality:
Charleston
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
32°45'07.98"N 79°52'29.98"W
Fotografie nebo nákres:
Photo or Sketch:
-
Typ pevnostního komplexu:
Type of Fortress Complex:
polygonální komplex
Vyšší pevnostní celek:
Upper Fortress Complex:
-
Části pevnostního komplexu:
Components of the Fortress Complex:
Batéria Huger (1899-1943)
Zahájení stavby:
Start of Construction:
DD.MM.1829
Dokončení stavby:
Completion of Construction:
DD.MM.1860
Výzbroj:
Armament:
1 x 12" kanón M1888MII (výsuvná lafeta M1896, 1899-1943)
1 x 12" kanón M1888MII(barbeta M1892, 1899-1943)
2 x 90 mm kanón M1 - na lafete M3 (AMTB) (1943-1946?)
Posádka:
Crew:
-
Bojové využití:
Combat Use:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Současný stav:
Current Condition:
zachovalý
Přístupnost:
Accessibility:
přístupno v návštěvních hodinách
Poznámka:
Note:
Vojenský objekt: Fort Sumter
Zdroje:
Sources:
ZBL
URL : https://www.valka.cz/Fort-Sumter-t112145#392653Verze : 1
MOD
Fort Sumter je pevnostný objekt vybudovaný v rámci série opevňovacích prác zameraných na obranu prístavov v južnej časti USA po skončení Britsko-americkej vojny z roku 1812.

Práce na výstavbe pevnosti sa začali v roku 1829 a v dobe začiatku Občianskej vojny v roku 1861 bola pevnosť stále nedokončená. Pevnosť bola vybudovaná na piesočnej plytčine vo vstupe do prístavu v Charlestown, ktorá bola spevnený 7 tisíckami ton žuly dovezenej z Nového Anglicka. Samotná konštrukcia pevnosti je z tehál a má päťuholníkový pôdorys. Dĺžka jednej hrany dosahovala 52-58 m, hrúbka stien bola cca 1,5 m a výška nad hladinou odlivu dosahovala 15,2 m. Plánovaná posádka bola 650 mužov a 135 diel v troch poschodiach, ale tohto stavu nebolo nikdy dosiahnuté. Počas občianskej vojny bola pevnosť ťažko poškodená pri jej obsadzovaní v roku 1863 a na konci vojny z nej zpostala len ruina. Armáda pevnosť rekonštruovala, pričom došlo k zníženiu celkovej výšky pevnosti. Z delostreleckej výzbroje zostalo zachované len 11 kazemát na prvom poschodí, ktoré boli rekonštruované pre inštaláciu 100-librových (kaliber 162,5 mm) Parrotových diel.

V rokoch 1876-1897 sa pevnoť používala len ako neobývany maják a jej vojenské využitie priniesla až Americko-španielská vojna v roku 1898. Pôvodné steny boli zosilnené betónovými konštrukciami z vnútornej strany a v pevnosti boli vybudované dve palebné postavenia pre 254mm kanóny M1888, z toho jedno s výsuvnou lafetou (nazvané Battery Huger, na počesť generála Isaaca Hugera).

Počas 1. svetovej vojny bola pevnosť posilnená malou vojenskou podádkou, pre ktorú boli vybudované 2 dočasné baraky. Tieto boli zbúrané v roku 1920.

V roku 1943 boli kanóny M1888 odstránené a nahradené delostreleckou batériu proti torpédovým motorovým člnom a lietadlám (AMTB - Anti Motor Torpedo Boat) tvorenou dvojicou 90 mm kanónov M1 na stacionárnej lafete M3 a dvojicou mobilných 90 mm kanónov M1A1 (tieto sa ale nenachádzali priamo v pevnosti, ale boli uložené v sklade vo Fort Moultrie). Ako podporný prostriedok boli inštalované 2 60 palcové svetlomety na kovovej konštrukcii a v pevnosti boli vybudované dočasné baraky pre obsluhu, vrátane kantíny.

V rokoch 1946-1947 bola výzbroj z pevnosti odstránená a od roku 1948 je pevnosť vedená ako Národný monument (Fort Sumter National Monument).

Zdroj: https://www.fortwiki.com/Fort_Sumter
URL : https://www.valka.cz/Fort-Sumter-t112145#630518Verze : 5
MOD