Main Menu
User Menu

Fort Montbarey

pevnost z 18. století

FT. MONTBAREY


Pokud se na návštěvě Francie dostanete do Brestu, můžete krom jiných pamětihodností navštívit i méně známé muzeum umístěné ve starém fortu Montbarey. Fort leží na severozápad od Brestu nedaleko silnice na Conquet. Pevnost byla založena v roce 1777 a v roce 1784 byla dostavěna, stavbu řídil vojenský inženýr Gribauval. Pevnost byla jednou z několika předsunutých fortů chránících přístav Brest před možným útokem z vnitrozemí (očekáváno bylo vylodění Britů). Pevnost ale nikdy nebyla k tomuto použita a postupně byla změněna ve skladiště pro námořnictvo. K tomuto účelu ji používali i němci a je paradoxem že se o toto místo vedly několikadenní těžké boje. Po válce byla pevnost dále používána armádou a z této doby pochází i dva betonové objekty na nádvoří pevnosti. Sama původní pevnost byla určena pro cca 500 vojáků. Pevnost stavěná ve Vaubanském stylu má zhruba tvar pětiúhelníku a její valy jsou tvořeny hliněnými násypy které mají na lícové i vnitřní straně cihlovou nebo kamennou zeď. Na horní straně valů byla místa pro děla a uvnitř ohrazeného prostoru jsou umístěna kasárna (i ta jsou chráněna směrem ven zásypem) a na jejich vrchní straně byla další postavení děl. Právě budovy kasáren byly později využity jako sklady. Síla valů je kolem 10 metrů a jsou navíc obklopeny suchým příkopem o hloubce cca 2 metry. Pevnost je dobře zachována a je od roku 1984 ve správě společnosti která se o ní stará. Vstup je za 3 euro a kromě vlastního fortu je možné shlédnout docela pěknou expozici mapující činnost kolem pevnosti za WWII a řadu historických vozidel i menších exponátů z tohoto období. V okolí je zřejmě ještě několik prvků původní obrany ale ty nejsou běžně přístupné a některé byly i zničeny (například fort Keranroux). Do pevnosti lze dojet autem a na jejím nádvoří se nachází malé parkoviště. Něco málo o muzeu je zde


zdroj : vlastní návštěva
www.globalsecurity.org
www.feldgrau.net
www.schudak.de
https://www.rapid-fire.uk.com/brest_defences.pdf
URL : https://www.valka.cz/Fort-Montbarey-t63740#227433Verze : 0