Main Menu
User Menu
Finanční stráž - FS
Financial Guards
URL : https://www.valka.cz/Financni-straz-FS-t86146#318954Verze : 0
MOD
Finanční stráž vznikla už v době rakouské monarchie. Její existence pokračovala i v době první a druhé československé republiky. Nacistická okupace ovšem přinesla její zrušení. Dodejme, že na Slovensku zůstala zachována.


Po osvobození byla Finanční stráž obnovena dekretem prezidenta Československé republiky č. 86/1945 Sb. Obnovená FS převzala část svých bývalých zaměstnanců. Jejich služební a platové poměry byly upraveny tak, jako kdyby nikdy nepřestali být příslušníky FS.


Avšak komunisté, a nutno říci, že oprávněně, vnímali Finanční stráž ze svého hlediska jako nespolehlivou složku, ve které dominovala demokratická republikánská tradice. Zákonem č. 275/1948 byla proto Finanční stráž s platností od 1. ledna 1949 zrušena. Její působnost přešla, s výjimkou výkonu pomocné služby u celních úřadů, na pohraniční útvary SNB.
URL : https://www.valka.cz/Financni-straz-FS-t86146#319977Verze : 0
MOD
Zdroje:


ROZBROJ, Milan: Vývoj celnictví od roku 1848 do roku 1989, bakalářská práce na Katedře dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy university, 2008
URL : https://www.valka.cz/Financni-straz-FS-t86146#319978Verze : 0
MOD