Main Menu
User Menu

FRA - ZSS 99B (Záchytný síťový systém)

     
Název:
Name:
ZSS 99B
Originální název:
Original Name:
ZSS 99B
Kategorie:
Category:
záchytné zařízení letounů
Výrobce:
Producer:
Aerazur, rue Pierre Curie – BP 1, 78373 Plaisir Cedex
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Obsluha:
Crew:
?
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnosti:
Weights:
11 830 kg
Rozměry:
Dimensions:
Celková délka sítě ES30-M03: 58 m
Využitelná šířka sítě ES30-M03 47 m


Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Pohon systému zpětného navíjení dieselový motor Lombardini 5LD 930-3
Výkony:
Performance:
Vztyčení záchytné sítě 1 s
Sklopení záchytné sítě 7 s
Další údaje:
Other Data:
TAKTICKO-TECHNICKÁ DATA
- Výška sítě v ose VPD 3 700 mm ± 200 mm
- Maximální rychlost letounu při záchytu 352 km/h
- Směr záchytu jednosměrný
- Hmotnost zachyceného letounu max. 50 000 kg
Uživatelské státy:
User States:

Poznámka:
Note:
Záchytný síťový systém ZSS 99B je určen k zachycení a zastavení letounů při nezdařeném vzletu nebo přistání.
Zdroje:
Sources:
KATALOG TECHNIKY LETIŠTNÍHO ZABEZPEČENÍ
Oldřich Macháček ● Aleš Revay ● Radomír Duda - Ministerstvo obrany ČR
Praha 2013[

FRA - ZSS 99B  (Záchytný síťový systém)  - Pohled na vztyčenou síť

Pohled na vztyčenou síť
FRA - ZSS 99B  (Záchytný síťový systém)  - Sklopený sloup

Sklopený sloup
FRA - ZSS 99B  (Záchytný síťový systém)  - Brzda

Brzda
URL : https://www.valka.cz/FRA-ZSS-99B-Zachytny-sitovy-system-t210497#594165Verze : 4