Main Menu
User Menu
E.R. 17 type 31 - rádiová stanica určená na spojenie z úrovne veliteľstva pešieho pluku, delostreleckého oddielu a na súčinnosť medzi pechotou a delostrelectvom.

Typ: E.R.17 type 31
Dosah: 4-15 km
Vlnová dĺžka: 100 - 200 m
Vysielanie: A1 (telegrafia prerušovanou nemodulovanou nosnou vlnou)
Hmotnosť: 54 kg
Preprava: 4 osobyZdroj: http://france1940.free.fr/armee/radios.html


Pozn.: A1 - v tomto prípade použitý morseov kľúč
URL : https://www.valka.cz/FRA-ER-17-t71327#251234Verze : 0
MOD