Main Menu
User Menu

FIN - Suomi M/1926

     
Název:
Name:
Suomi M/1926 (7,65 kp/26)
Originální název:
Original Name:
Suomi M/1926 (7,65 kp/26)
Kategorie:
Category:
samopal
Výrobce:
Producer:
Tikkakoski Oy Sakara, Finsko
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
4,18 kg
Ráže:
Calibre:
7,65 mm
Náboj:
Cartridge:
7,65x22 mm Luger
Délka:
Length:
930 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
350 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
36
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
600 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
365 m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Vyrobeno bylo asi jen 100 ks. Předchůdcem- vlastně prototypem byl samopal M/22. Pokračovatelem byl model M31.
Zdroje:
Sources:
Foto Radek Havelka.
URL : https://www.valka.cz/FIN-Suomi-M-1926-t105939#401776Verze : 1
MOD
...a M31
URL : https://www.valka.cz/FIN-Suomi-M-1926-t105939#378544Verze : 0
MOD