Main Menu
User Menu

Etapa, Etapní

Communications Zone

Česky:
Czech:
Etapa, Etapní
Anglicky:
English:
Communications Zone
Další názvy:
Other names:
Francouzsky / French - Étape
Německy / German - Etappen-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Etapa-Etapni-t197335#566998Verze : 0
MOD
Původ slova etapa je ve středonizozemském slovu stape, jež znamená sklad. Přes francouzské étape se dostalo do němčiny jako Etappe a do češtiny jako etapa. Původní význam slova se postupně posunul od skladu přes vojenskou zásobovací stanici k označení úseku mezi dvěma zásobovacími stanicemi. Etapa je část cesty, kterou dokázalo vojsko urazit pěším pochodem během jednoho dne. Vzdálenost se v závislosti na ročním období, geografických podmínkách a druhu vojska pohybovala od 16 do 40 kilometrů. Jako etapa se také označovala pochodová stanice (Marschstation) čili místo, v němž vojsko po denním pochodu nocovalo. Slovo se též používalo pro označení denní dávky potravin ve válečné době. Etapní jednotky se později označovaly jako jednotky týlového zabezpečení a dnes čím dál častěji jako logistické jednotky. Úkolem etapních jednotek a velitelství bylo udržovat spojení mezi operujícím vojskem a domovem, zajišťovat zásobování, postarat se o odsun raněných a jejich léčení ve vojenských nemocnicích, zajistit opravu vojenské techniky a řídit správu na dobytých územích.


V terminologii Armády Spojených států se tato oblast označuje jako komunikační pásmo (Communications Zone), které tvoří spojovací článek mezi bojovým pásmem (Combat Zone) a vnitřním pásmem (Zone of the Interior). Jednotky a velitelství se spojením Communications Zone v názvu překládáme jako etapní.
URL : https://www.valka.cz/Etapa-Etapni-t197335#566999Verze : 1
MOD