Main Menu
User Menu

Ešmír, Jaroslav

     
Příjmení:
Surname:
Ešmír
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Ešmír
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík vo výslužbe
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
18.02.1945 Sasinkovo /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:

Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
zástupca náčelníka GŠ ASR pre logistiku (1994-RRRR)
náčelník štábu logistiky GŠ ASR (1999)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
časopis OBRANA
www.mil.sk
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Esmir-Jaroslav-t119039#408990Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Ešmír
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Ešmír
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Stredná všeobecnovzdelávacia škola, Nitra
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1964-23.07.1966 Vojenské automobilní učilište, Nitra
DD.09.1972-20.07.1975 Vojenská akadémia A. Zápotockého, smer organizátorsko-ekonomický, vševojskové tylo, Brno
DD.02.1982-DD.MM.1983 Vojenská akadémia A. Zápotockého, postgraduálne štúdium, smer veliteľsko-štábny, vševojskovo-operačný, Brno
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
23.07.1966 poručík
01.08.1970 nadporučík
01.08.1975 kapitán
01.10.1979 major
01.10.1983 podplukovník
01.10.1987 plukovník gšt.
23.04.1992 generálmajor
20.08.1998 generálporučík
30.11.1999 záloha
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.1987-DD.MM.1990 Velitel : Ubytovací a stavební oddělení
DD.MM.1990-01.01.1992 Velitel : Vojenský týl
01.01.1992-31.12.1992 Velitel : Vojenský týl
01.01.1993-01.09.1994 Velitel : Velitelství logistiky Velitelství Armády SR
01.01.1994-31.12.1999 Velitel : Štáb logistiky Generálního štábu Armády SR

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR príslušník 1. školského automobilového práporu, Nitra
DD.08.1966-DD.MM.RRRR veliteľ automob. čaty, 74. cestný ťažký mostný prápor
DD.07.1969-DD.MM.1971 veliteľ automob. čaty, 10. tankový pluk
01.10.1971-DD.08.1972 správca štábu 10. tankového pluku
01.08.1975-DD.MM.1976 zástupca veliteľa 10. tankového pluku
DD.08.1976-DD.11.1978 dôstojník operačného oddelenia tyla, Východný vojenský okruh
08.11.1978-DD.MM.1982 zástupca veliteľa 13. tankovej divízie
DD.MM.1983-DD.MM.1987 náčelník štábu tyla, Východný vojenský okruh
01.10.1987-DD.MM.1992 zástupca veliteľa Východného vojenského okruhu
01.01.1993-DD.MM.1994 veliteľ logistiky Veliteľstva ASR
DD.09.1994-DD.MM.RRRR zástupca náčelníka GŠ ASR pre logistiku
01.05.1999-30.11.1999 náčelník štábu logistiky GŠ ASR
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1975

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

DD.MM.1980

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
-

DD.MM.1984

Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - 2. stupeň
Medal for Strengthening Friendship in Arms
Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - stříbrná medaile
-

DD.MM.1985

Medaile Za upevňování bojového přátelství
Medal for Strengthening Military Cooperation
Медаль За укрепление боевого содружества
-

DD.MM.1997

Pamětní medaile ministra obrany SR I. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 1st class
Pamätná medaila ministra obrany SR I. stupňa
-

DD.MM.1997

Medaile "Za službu v mírových misích ASR" - 5. stupeň
Medal "For service in peacekeeping missions of the Army of the Slovak Republic" - 5th Class
Za službu v mierových misiách Armády SR - 5. stupeň
-

DD.MM.2008

Pamětní medaile k 15. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal for the 15th anniversary of the Armed Forces of the Slovak Republic
Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
časopis OBRANA
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Esmir-Jaroslav-t119039#408992Verze : 0
MOD
ďalšia fotografia:
URL : https://www.valka.cz/Esmir-Jaroslav-t119039#469178Verze : 1
MOD