Main Menu
User Menu

Escobar, José Bernardo

     
Příjmení:
Surname:
Escobar
Jméno:
Given Name:
José Bernardo
Jméno v originále:
Original Name:
José Bernardo Escobar
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
licenciado
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
20.10.1797 Jocotán, Chiquimula
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.1849 San Salvador, San Salvador
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Prezident Guatemaly
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
www.aquiguatemala.net/presidentes/
www.viviplanet.com.ar
URL : https://www.valka.cz/Escobar-Jose-Bernardo-t85456#371084Verze : 0
MOD
lic. José Bernardo Escobar


*20.10.1797 Jocotán, Chiquimula
+1849 San Salvador, Salvador


Prezident Guatemaly /27.11.1848-18.1.1849/


V Guatemale začal študovať na Carolingia, kde ukončil štúdiá práv. Jeho patriotizmus a talent ho čoskoro priviedli k verejnému životu.


V rokoch 1825 až 1829 zastáva post sekretár poradného výboru štátu Guatemala.


Jeho povolanie ako advokát ho priviedlo k tomu, že dlhý čas slúžil súdnej moci, v roku 1831 je menovaný magistrom Najvyššieho súdu justície štátu Guatemala a 7 decembra toho istého roku, je menovaný audítorom vojny divízie ktorá je vyslaná proti Los Altos.


V parlamente vystupuje ako jeden s najlepších rečníkov a je poslancom za Chiquimula na konštitučnom zhromaždení štátu roku 1823, do 25.3.1824, na ktorý post v tento deň rezignuje. Ďalej zastáva post poslanca v legislatívnom zhromaždení v roku 1823 a taktiež na tento post rezignuje 8.6.


17.3.1845 je zvolený do Ústavného zhromaždenia štátu Chimaltenango, a na tento post tiež rezignuje nasledujúceho 8.4. bez toho aby ho vykonával. Vždy mal blízko k liberálnej strane, ale nikdy nezastával jej myšlienky fanaticky, vždy videl vyššie záujmy, záujmy krajiny.


Za vlády Carreru začala ekonomika krajiny klesať a začala sa prehlbovať chudoba, bol deklarovaný vznik republiky 21.3.1847. 14.9.1848 je Escobar jedným so signatárov dekrétu o osamostatnení krajiny.


V krajine je ozbrojená rebélia gen. Vicente Cruza, Carrera dobrovolne odchádza z krajiny, gen. Paredes sa nachádza v Los Altos, kde bojuje proti odtrhnutiu týchto provincií a hlavné mesto je skoro bez prítomnosti vojenských predstaviteľov. Zhromaždenie krajiny sa zišlo na zasadnutí 27.11.1848, pred ktorým v tento deň rezignuje prezident Martínez a táto abdikácia je zhromaždením prijatá.


28.11.1848 legislatívne zhromaždenie zvolí José Bernarda Escobara, prezidentom republiky Guatemala.


Cruz tiahol dňa 1.12.1848 na San José Pinula a napísal vláde list, aby vydalo mesto s tým že bude rešpektovať životy a majetok osobností medzi ktorými boli rôzny dôležitý poslanci a medzi inými aj bývalý prezident Juan Antonio Martínez, José Francisco Barrundia.


Prezident bez peňazí a bez vojska sa rozhodol požiadať o pomoc rôzne velvyslanectvá v krajine, a nakoniec sám Cruz sa rozhodol na kompromis, s tým že navrhol že zastaví svoje bojové operácie ak, vláda stiahne svoju okupačnú armádu z Los Altos, aby sa obyvatelia slobodne mohli rozhodnúť o svojom osude. Toto však nebolo vládou prijaté, z údajnej ochrany integrity krajiny a rozhovory stroskotali. Prezident sa rozhodol situáciu vyriešiť politicky, vymenil ministra vojny Basilia Porrasa a poveril ho rezortom zahraničia a ako nového ministra vojny vymenoval Carrerovho osobného priateľa Manuela José Narciso de Jonama y Bellsolar, ktorý mal sympatie liberálov a verejnosti. Toto taktiež nevyriešilo nič, preto sa prezident rozhodol rezignovať 30.12.1848.


Zhromaždenie Guatemaly prijalo jeho rezignáciu a vymenovalo za prezidenta Manuela Tejadu, ktorý však na post ihneď nasledovného dňa ráno rezignoval a tak zhromaždenie v prvých dňoch roku 1849 zvolilo nového prezidenta gen. Mariana Paredes a Escobar mu odovzdal moc 18.1.1849.


Escobar nato dobrovolne odchádza do Salvadoru, kde je zavraždený otravou, toho istého roku 1849 na rozkaz Cruza.

zdroj:
www.worldstatesmen.org
es.wikipedia.org
www.aquiguatemala.net/presidentes/
www.viviplanet.com.ar
URL : https://www.valka.cz/Escobar-Jose-Bernardo-t85456#315929Verze : 0
MOD