Main Menu
User Menu

Eminger, Jaroslav

     
Příjmení:
Surname:
Eminger
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Eminger
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
04.06.1886 Čáslav /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
14.07.1964 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel tzv. vládního vojska 1939 - 1945
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
perzekuován komunisty
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


http://www.reflex.cz/Clanek5803.html
URL : https://www.valka.cz/Eminger-Jaroslav-t9588#343934Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Eminger
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Eminger
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1896-DD.06.1898 Státní nižší reálka, Kassa
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1898-DD.08.1900 Vojenská nižší reálka, Eisenstadt
DD.08.1900-DD.08.1904 Vojenská vyšší reálka, Hranice
DD.08.1904-DD.08.1907 Vojenská akademie, Wiener Neustadt
DD.10.1911-DD.07.1914 Válečná škola, Wien
DD.05.1925-DD.07.1925 Informační kurs pro vyšší důstojníky jezdectva, Pardubice
DD.11.1931-DD.07.1932 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1907 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1912 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.09.1915 setník rakousko-uherské branné moci
DD.MM.RRRR setník generálního štábu
28.11.1919 kapitán generálního štábu
27.01.1921 major generálního štábu
28.06.1923 podplukovník generálního štábu
04.05.1928 plukovník generálního štábu
13.07.1933 brigádní generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
29.03.1922-DD.06.1923 Náčelník štábu : 5. divise
00.06.1923-01.10.1924 Náčelník štábu : 5. divise
00.12.1925-00.03.1926 Velitel : Jezdecký pluk 3
DD.03.1931-13.07.1933 Velitel : 2. jezdecká brigáda
13.07.1933-DD.03.1935 Velitel : 2. jezdecká brigáda
DD.03.1935-DD.11.1936 Velitel : I./2. oddělení /jezdectva a remontnictva/
DD.11.1936-15.10.1937 Velitel : 3. jezdecká brigáda
15.10.1937-24.09.1938 Velitel : 3. rychlá divise
24.09.1938-15.12.1938 Velitel : 3. rychlá divise, velitelství
01.07.1939-09.05.1945 Velitel : Generální inspektorát Vládního vojska

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1898-DD.08.1907 vojenské studium, Eisenstadt, Hradice a Wiener Neustadt
DD.08.1907-DD.10.1911 velitel jezdecké čety Dragounského pluku č. 7, Dobřany a Praha
DD.10.1911-DD.07.1914 vojenské studium, Wien
DD.08.1914-DD.11.1914 důstojník štábu Pěší divise č. 4, východoevropské válčiště
DD.11.1914-DD.03.1915 důstojník štábu Pěší divise č. 24, východoevropské válčiště
DD.03.1915-DD.05.1915 náčelník štábu Pěší brigády č. 48, východoevropské válčiště
DD.05.1915-DD.05.1916 náčelník štábu Jezdecké brigády č. 17, východoevropské válčiště
DD.05.1916-DD.08.1916 zástupce náčelníka štábu Jezdecké divise č. 3, východoevropské válčiště
DD.08.1916-DD.05.1917 přednosta oddělení štábu Sboru XI, východoevropské válčiště
DD.05.1917-DD.03.1918 přednosta oddělení štábu 2. armády, východoevropské válčiště
DD.03.1918-DD.08.1918 přednosta oddělení štábu Sočské armády, italské válčiště
DD.08.1918-DD.10.1918 přednosta oddělení štábu Tyrolské skupiny armád, italské válčiště
DD.11.1918-DD.12.1918 zatímní náčelník štábu Velitelství vojsk operujících na Slovensku, slovenské válčiště
DD.12.1918-DD.02.1919 přednosta oddělení štábu Velitelství vojsk operujících na Slovensku, slovenské válčiště
DD.02.1919-DD.05.1919 náčelník štábu Pěší brigády č. 1, slovenské válčiště
DD.05.1919-DD.08.1919 přednosta oddělení štábu Západní skupiny, slovenské válčiště
DD.08.1919-DD.01.1920 náčelník Československé vojenské mise, Budapest
DD.01.1920-DD.03.1922 vojenský přidělenec Republiky československé, Budapest
DD.03.1922-DD.10.1924 náčelník štábu Divise 5, České Budějovice
DD.10.1924-DD.05.1925 velitel korouhve Jezdeckého pluku 4, Klatovy
DD.05.1925-DD.07.1925 vojenské studium, Pardubice
DD.07.1925-DD.12.1925 velitel korouhve Jezdeckého pluku 4, Klatovy
DD.12.1925-DD.03.1926 velitel Jezdeckého pluku 3, Nové Zámky
DD.03.1926-DD.09.1926 zástupce velitele Učiliště pro jezdectvo, Pardubice
DD.09.1926-DD.10.1928 velitel Učiliště pro jezdectvo, Pardubice
DD.10.1928-DD.01.1931 velitel Vojenského jezdeckého učiliště, Pardubice
DD.01.1931-DD.11.1931 velitel Jezdecké brigády 2, Brno
DD.11.1931-DD.07.1932 vojenské studium, Praha
DD.07.1932-DD.03.1935 velitel Jezdecké brigády 2, Brno
DD.03.1935-DD.11.1936 přednosta I./2. oddělení /jezdeckého/ ministerstva, Praha
DD.11.1936-DD.10.1937 velitel Jezdecké brigády 3, Bratislava
DD.10.1937-DD.03.1939 velitel Rychlé divise 3, Bratislava a branná pohotovost státu
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1915

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1916

Železný kříž 2. třídy 1914
Iron Cross 2nd Class 1914
Eisernes Kreuz II. Klasse 1914
-

DD.MM.1916

Medaile za statečnost malá stříbrná
Small Silver Bravery Medal
Kleine Silberne Tapferkeitsmedaille
-

DD.MM.1917

Řád železné koruny 3. třída
Order of Iron Crown 3rd Class
Orden der Eisernen Krone III. Kl.
-

DD.MM.1918

Řád železné koruny 3. třída
Order of Iron Crown 3rd Class
Orden der Eisernen Krone III. Kl.
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1922

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1928

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Eminger-Jaroslav-t9588#347600Verze : 1
MOD
Jaroslav Eminger

Velitel tzv. vládního vojska za protektorátu generál Jaroslav Eminger (1886-1964) je dnes málo známou historickou postavou, ačkoliv jeho život je dokladem toho, v jak demokratickém duchu byli vychováváni důstojníci čs. armády.

Jaroslav Eminger se narodil 4. června 1886 v Čáslavi. Po vzoru svého otce, Čeňka, rytíře Emingera, který byl plukovníkem c. k. armády, rozhodl se rovněž pro vojenskou dráhu. Po úspěšném zakončení vojenské akademie ve Vídeňském Novém Městě nastoupil jako 21letý poručík v srpnu 1907 k 7. dragounského pluku v Dobřanech. Později se dostal na Vysokou školu válečnou ve Vídni a jako štábní důstojník prošel za první světové války ruskou a italskou frontou.

Po návratu z bojišť se kapitán gen. štábu Jaroslav Eminger dne 9. listopadu 1918 přihlásil do služeb vznikající československé armády, s níž se příštího roku zúčastnil bojů s Maďary na Slovensku, za což byl vyznamenán Československým válečným křížem 1918.

Po porážce Maďarské republiky rad byl Eminger vyslán v srpnu 1919 do Budapešti jako náčelník československé vojenské mise. Až do ledna 1922 tu působil nejprve jako československý delegát zvláštní mezidohodové reparační komise a pak jako československý vojenský atašé.

Po návratu do vlasti svou vojenskou kariéru opět spojil s jezdectvem. Postupně velel jezdeckému pluku, brigádě, jezdeckému učilišti. Na odborné stáži pobyl u polského jezdectva a určitý čas byl i generálním inspektorem čs. jezdeckých jednotek. Jeho odborné kvality nešlo přehlédnout, a tak byl dekretem prezidenta republiky ze 13. července 1933 sedmačtyřicetiletý Jaroslav Eminger povýšen do hodnosti brigádního generála. V osudném období zářijové mobilizace roku 1938 velel na Slovensku 3. rychlé divizi. Se zánikem Československa však byl postaven před složitější úkoly.

Po příchodu nacistů se ženatý, ale bezdětný generál rozhodl odejít do zahraničí. V dubnu 1939 si jej však k sobě povolal bývalý legionář a tehdejší předseda protektorátní vlády, divizní generál Alois Eliáš, nacisty později popravený za spolupráci s odbojem a požádal jej, aby se jako spolehlivý Čech, nacistům málo nápadný, ujal funkce generálního inspektora budoucího protektorátního českého vládního vojska. Jaroslav Eminger návrh přijal a za hranice neodešel. Dne 22. dubna 1939 byl jmenován přednostou umisťovacího oddělení skupiny generála Hrabčíka na "MNO v likvidaci". Tady vznikala ilegální Obrana národa. Emingerovi však připadla v této situaci jiná, nevděčná role, neboť měl vybírat vhodné muže do protektorátního vládního vojska. Když se v polovině července 1939 konala schůze důstojníků budoucího vládního vojska, na níž gen. Eminger přednesl koncepci tohoto nově formovaného sboru, zcela otevřeně prohlásil, že vládní vojsko "má být vedeno a použito tak, aby se nepříčilo zájmům českého národa ...".

Této myšlence zůstal věren po celou dobu okupace, a proto selhaly četné německé pokusy učinit z vládního vojska povolný nástroj. Nic zásadního, co by mohlo kompromitovat vládní vojsko jako celek v očích české veřejnosti, se Němcům nepodařilo Emingerovi a jeho důstojníkům vnutit. Vládní vojsko zachovávalo v maximální míře tradice čs. armády. Nevelká armáda 7.000 mužů byla skutečně vojensky nasazena až v květnu 1944 v Itálii, a to jen ke strážní službě.

Eminger protestoval i proti tomu a nakonec se jeho hlavním úkolem stala ochrana početných zběhů z vládního vojska a jejich rodinných příslušníků. Eminger, pro zběhy razil prostřednictvím svého právního oddělení termín "zavlečený" a později "nezvěstný". Každý případ nechal tak důkladně prošetřovat, že na konci války existoval seznam pouhých 38 prokazatelných zběhů, ačkoliv těch, kteří již vládní vojsko opustili, bylo na 800.

Generálův postoj dokládá jeden z rozhovorů, v němž reagoval na dotaz, jak má důstojník vládního vojska pracovat s novými německými instrukcemi o možném využití vládního vojska proti parašutistickým výsadkům. Generál mu s typickou noblesou chladnokrevně odpověděl: "Bude-li jich málo, nenajdete je. Bude-li jich mnoho, přidáte se k nim!" Ona noblesa generála možná chránila i proti Němcům, neboť disponoval kamennou tváří za "prušáckým" monoklem na pravém oku, který si zvykl nosit již za republiky.

Méně vhodná byla pro čestný soud, před nímž gen. Eminger stanul 26. dubna 1947. Hlavní přelíčení před Národním soudem v Praze však skončilo pro Emingera morální satisfakcí, protože jej soud zprostil všech obvinění, a konstatoval navíc, že "dospěl k nevyvratitelnému přesvědčení, že obžalovaný byl věrný Čech a statečný muž, a proto byla obžaloba shledána neudržitelnou, bezpodstatnou a pravdě neodpovídající ...".

Jiný názor měla ovšem armáda, jež po únoru postrádala prvorepublikovou noblesu. Ministr národní obrany Ludvík Svoboda poslal generála Emingera v prosinci 1948 mimo činnou službu. Vládní vojsko jako celek rehabilitováno nebylo a stín toho faktu padal i na jeho velitele. Žil pak v ústraní a v existenčních problémech. Nakonec zemřel v Praze zcela zapomenut 14. července 1964.

Výrazná morální autorita české společnosti, literární historik profesor Václav Černý, který se sám zapojil do protinacistického odboje, o vládním vojsku ve svých pamětech napsala: "Dlužno říci hned, že vládní vojsko nebylo nikdy sídlem kolaborace s Němci a že jak důstojnictvo, tak mužstvo byli většinou lidé politicky a národnostně bezúhonní."

Pokud toto tvrzení o někom platilo bez výjimek, byl to jistě brigádní generál Jaroslav Eminger.

Libor Vykoupil
URL : https://www.valka.cz/Eminger-Jaroslav-t9588#29142Verze : 0