Main Menu
User Menu

El Ferral del Bernesga, základna "Conde de Gazola" [RRRR-RRRR]

Military Base "Conde de Gazola"

Base Militar "Conde de Gazola"

     
Název:
Name:
základna "Conde de Gazola"
Originální název:
Original Name:
Base Militar "Conde de Gazola"
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Obec:
Municipality:
El Ferral del Bernesga
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
42°36'57.67"N 5°41'45.23"W
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
11.04.2006-DD.MM.RRRR
5. pohotovostní intervenční prapor
5th Emergency Intervention Battalion
11.04.2006-DD.MM.RRRR
51. pohotovostní rota přírodních mimořádných událostí
51st Natural Emergencies Intervention Company
11.04.2006-DD.MM.RRRR
511. pohotovostní sekce přírodních mimořádných událostí
511th Natural Emergencies Intervention Section
11.04.2006-DD.MM.RRRR
512. pohotovostní sekce přírodních mimořádných událostí
512th Natural Emergencies Intervention Section
11.04.2006-DD.MM.RRRR
513. sekce záchranná a krizové intervence
513th Emergency Intervention and Rescue Section
11.04.2006-DD.MM.RRRR
52. pohotovostní rota přírodních mimořádných událostí
52nd Natural Emergencies Intervention Company
11.04.2006-DD.MM.RRRR
521. pohotovostní sekce přírodních mimořádných událostí
521st Natural Emergencies Intervention Section
11.04.2006-DD.MM.RRRR
523. sekce záchranná a krizové intervence
523rd Emergency Intervention and Rescue Section
11.04.2006-DD.MM.RRRR
53. ženijná rota
53rd Engineer Company
11.04.2006-DD.MM.RRRR
531. zákopnická sekce
531st Sapper Section
11.04.2006-DD.MM.RRRR
533. strojní sekce
533rd Machines Section
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Rota podpory velení a služeb BIEM V
Services and HQ Support Company BIEM V
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Sekce podpory velení BIEM V
HQ Support Section BIEM V
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Sekce služeb IT systémů a telekomunikací BIEM V
IT and Telecomunications Service Section BIEM V
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Sekce vojenské policie BIEM V
Military Police Section BIEM V
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Sekce údržby BIEM V
Mantenaice Section BIEM V
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Velitelství 5. pohotovostního intervenčního praporu
Headquarters of the 5th Emergency Intervention Battalion
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Štáb 5. pohotovostního intervenčního praporu
Staff of the 5th Emergency Intervention Battalion


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ejercito.defensa.gob.es
URL : https://www.valka.cz/El-Ferral-del-Bernesga-zakladna-Conde-de-Gazola-RRRR-RRRR-t230806#640530Verze : 0
MOD