Main Menu
User Menu
Efialtés


* ?
+ 461 př. n. l.)- athénský politik
Efialtés, syn Eurymeda z Malidy. Známy prezradením chodníka vedúceho cez horu k Termopylám Peržanom. Po porážke Grékov na jeho hlavu vypísali Lacedomčania (Sparťania) odmenu. Zo strachu Efialtés ušiel do Tesálie, no po čase sa vrátil zpäť do Antikyry, kde bol zabitý Atenadesom z Trachiny, ktorému Lacedomčania vyplatili sľúbenú odmenu.


Zdroj:
HERODOTOS, Dejiny. 1. vyd. Bratislava: Tatran, 1985. 624 s.
URL : https://www.valka.cz/Efialtes-t32359#317668Verze : 0