Main Menu
User Menu
Reklama

Edvard III.

Král sv. Edvard III. Vyznavač* ?.?.1003 Islip, Oxfordshire
+ 5.1.1066 Westminster


Rodiče : Aethelred II. a Emma Normandská
Korunovace : 3.4.1043 Winchester
Doba vlády : 23 let, 294 dní
Manželka : Eadgyth, dcera Godwina hraběte z Wessexu (+1075)
Děti : žádní
Svatořečení : roku 1161 papežem Alexandrem III.
URL : https://www.valka.cz/Edvard-III-t20389#76495Verze : 0
Eduard III. Vyznavač (1004 – 6.leden 1066)


Byl předposledním saským králem Anglie. Jeho vláda předznamenala pozdější spojení země s Normandií, jejíž vévoda Vilém I. později jako vládce Anglie nahradil Eduardova následníka Haralda II.
Král Ethelred II. Bezradný, Eduard a jeho bratr Alfred se uchýlili do Normandie s jejich matkou Emmou, sestrou normandského vévody Richarda II., aby unikli dánskému vpádu do Anglie roku 1013.
Během čtvrt století trvajícího exilu Eduard prohloubil vztahy s normandskými vůdci, což později ovlivnilo jeho vládu. Při návratu do Anglie a po nezdařeném pokusu sesadit Haralda I. roku 1036 byl Alfred zajat. Po jeho smrti uniká Eduard zpět do Normandie. Zpět do Anglie se dostává v roce 1041, tentokrát jako spoluvládce jeho nevlastního bratra Hardeknuta (syn Emmy a Knuta), po jehož smrti 8.června 1042 nastoupil na trůn. Eduard byl korunován ve Winchesterské katedrále 3. dubna 1043.
Eduardova náklonost k Normanům byla trnem v oku jak anglosaským, tak i dánským šlechticům, což vyústilo v protinormanské hnutí pod vedením Godwina, vévody z Wessexu, který se stal královým tchánem roku 1045. Godwin byl vypovězen ze země v září 1051. O rok později se vrátil s armádou, aby donutil krále k obnovení svého postavení. Godwin zemřel roku 1053, ale jeho syn Harald II. získal rozsáhlá území a po smrti Eduarda v lednu 1066 nastoupil na trůn.
Eduard se oženil s Edith z Wessexu 23.ledna 1045. Bylo to pouze účelové manželství a Eduard ho neuznával z náboženských důvodů. Vilém Normanský, který navštívil Anglii během doby, kdy byl Godwin v exilu, nárokoval následnictví na trůnu pro sebe, protože Eduardovo manželství bylo bezdětné. Eduard mu údajně tento nárok potvrdil a přislíbil nástupnictví. Svůj nárok Vilém nakonec uplatnil, když normanská invaze ukončila devítiměsíční panování Eduardova následníka Haralda II. Eduard byl znám jako poslední anglický král, myšleno anglosaského původu. Eduardova vláda znamenala přechod mezi anglosaskou a normanskou vládou, která následovala po Haraldově smrti.


Zdroj: http://exsudo.com/
URL : https://www.valka.cz/Edvard-III-t20389#93486Verze : 0
MOD