Main Menu
User Menu

Eberl, Antonín

     
Příjmení:
Surname:
Eberl
Jméno:
Given Name:
Antonín
Jméno v originále:
Original Name:
Antonín Eberl
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
20.07.1873 Stříbro /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Eberl-Antonin-t60802#307112Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Eberl
Jméno:
Given Name:
Antonín
Jméno v originále:
Original Name:
Antonín Eberl
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Státní reálka, Stříbro
Vojenské vzdělání:
Military Education:
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR poručík rakousko-uherské branné moci
DD.MM.RRRR nadporučík rakousko-uherské branné moci
DD.MM.RRRR setník rakousko-uherské branné moci
DD.MM.RRRR major rakousko-uherské branné moci
DD.MM.RRRR major dělostřelectva
DD.MM.RRRR podplukovník dělostřelectva
DD.MM.RRRR plukovník dělostřelectva
04.05.1928 brigádní generál
01.03.1929 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.01.1921-DD.12.1921 Velitel : Lehký dělostřelecký pluk 52
DD.12.1921-01.01.1923 Velitel : Lehký dělostřelecký pluk 52
DD.10.1925-04.05.1928 Velitel : 6. polní dělostřelecká brigáda
04.05.1928-DD.01.1929 Velitel : 6. polní dělostřelecká brigáda

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR velitel dělostřelecké baterie Zeměbraneckého dělostřeleckého oddílu č. 43
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR velitel dělostřelecké baterie Zeměbraneckého dělostřeleckého oddílu č. 22
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR velitel Zeměbraneckého dělostřeleckého oddílu č. 22
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR velitel oddílu Polního dělostřeleckého pluku č. 22
DD.11.1920-DD.12.1920 velitel Hrubého dělostřeleckého pluku 102, Čtyři Dvory
DD.12.1920-DD.01.1923 velitel Lehkého dělostřeleckého pluku 52, Josefov
DD.01.1923-DD.10.1925 velitel Dělostřeleckého pluku 52, Josefov
DD.10.1925-DD.02.1929 velitel Polní dělostřelecké brigády 6, Brno
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Eberl-Antonin-t60802#382214Verze : 0
MOD