Main Menu
User Menu

Dubenec

okr. Trutnov

     
Název:
Name:
Dubenec
Originální název:
Original Name:
Dubenec
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Okres Trutnov
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°22'59.00"N 15°47'33.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1343
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Kostel sv. Josefa
Pomník obětem 1. světové války
Fara
Kaple Bolestivé matky Boží
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
www.dubenec.cz
URL : https://www.valka.cz/Dubenec-t177597#522879Verze : 0
Kostel sv. Josefa


Původní kostel zmíněn roku 1343, byl založen Hynkem z Náchoda a zasvěcen sv. Václavu. Jeho patronem byl rytíř Přibík - majitel dubeneckého panství. Za husitských válek byl poškozen a kolem roku 1600, byl znovu vystaven nebo zásadně přestavěn. Avšak již roku 1645 byl poničen Švédy. Okolo roku 1660 přibyli do Dubence jezuité, kteří dali kostel nově zaklenout. V roce 1736 pak byla zahájena stavba současného kostela za užití částí kostela staršího. Kostel byl dostaven roku 1738, přičemž přibyla věž a byl rozšířen. Nyní je ve vlastnictví obce.
Současný kostel je jednolodní barokní stavbou o nepravidelném půdorysu. Podepírán je třemi páry pilířů, které nejsou omítnuty. Kostelní věž se nachází na průčelí, je hranolová u vydutých stěn skosená. Uzavření portálu je půlkruhovité. Na severní straně kněžiště přiléhá kaple sv. Václava, na jižní straně je pak sakristie. Na nárožích se nacházejí pilastry v pseudojónském stylu.
Zdroje:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Dubenec-t177597#522882Verze : 0
Kaple Bolestivé matky Boží


Kapli dal postavit farář Böhm roku 1720.


Zdroje:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Dubenec-t177597#522886Verze : 0
FaraZdroje:
Informační tabule
URL : https://www.valka.cz/Dubenec-t177597#522887Verze : 0
Pomník obětem 1. světové války


Pomník je vyveden v německém jazyce. Nachází se při kostele sv. Josefa.
URL : https://www.valka.cz/Dubenec-t177597#522891Verze : 0
Socha světce


Zatím se mi nepodařilo zjistit, o kterého svatého se jedná. V dohledné době se mi to snad podaří zjistit.
URL : https://www.valka.cz/Dubenec-t177597#542028Verze : 1