Main Menu
User Menu

Dobrovoľná požiarna ochrana SR - medaila Zaslúžilý člen DPO SR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR - medaila Zaslúžilý člen DPO SR

     
Název:
Name:
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky - medaila Zaslúžilý člen DPO SR
Název v originále:
Original Name:
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky - medaila Zaslúžilý člen DPO SR
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
jeden stupeň
Poznámka:
Note:
Jedná sa o Čestný titul.
Medaila môže byť udelená :
1) členom DPO - za celoživotnú záslužnú prácu vykonanú v DPO SR
navrhovaný musí
- mať dovŕšených aspoň 60 rokov veku
- byť držiteľom medaily Za mimoriadne zásluhy
- 25 rokov /minimálne/ členom DPO SR
2) nečlenom, fyzickým a právnickým osobám
– iba v mimoriadnych prípadoch
- za dlhoročnú morálnu a finančnú podporu DPO SR
navrhovaný musí
- byť držiteľom minimálne 10 rokov medaily Za mimoriadne zásluhy.
Odovzdávanie tohto titulu sa uskutočňuje ku Dňu hasičov - sviatku sv. Floriána
/4.máj/resp. pri inom významnom výročí DPO SR. Pri tejto príležitosti Zaslúžilý člen DPO SR je zapísaný do Knihy cti, v ktorej je uvedený jeho krátky, profesný životopis.
Zdroje:
Sources:
www.dhzzelenec.sk
www.dposr.sk
URL : https://www.valka.cz/Dobrovolna-poziarna-ochrana-SR-medaila-Zasluzily-clen-DPO-SR-t162863#494280Verze : 0
     
Název:
Name:
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky - medaila Zaslúžilý člen DPO SR
Název v originále:
Original Name:
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky - medaila Zaslúžilý člen DPO SR
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
medaila + stužka
Klenot:
Badge:
Medaila je kovová, v zlatom vyhotovení o priemere 40 mm. Na lícnej strane je
ozdoba v tvare štvorramenného kríža, uprostred ktorého v kruhovej časti je fakľa a nápis "Zaslúžilý člen". Rub medaily je hladký. Medaila je na modrej stuhe s dvomi
červenými pruhmi. K medaile patrí stužka vo farbách stuhy, na ktorej je medaila
zavesená.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.dhzzelenec.sk
www.dposr.sk
www.dhz.dubnica.eu
URL : https://www.valka.cz/Dobrovolna-poziarna-ochrana-SR-medaila-Zasluzily-clen-DPO-SR-t162863#494281Verze : 0

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky - medaila Zaslúžilý člen DPO SR
Byla dohledaná varianta jako odznak


URL : https://www.valka.cz/Dobrovolna-poziarna-ochrana-SR-medaila-Zasluzily-clen-DPO-SR-t162863#508886Verze : 0